de Esch 43

In 1940 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning aan klompenmaker Roelof Barels voor de bouw van een woonhuis op het perceel sectie E-1614.

Legger 4865/1: Sectie E-1614. Bouwland in ’t zgn. Schanseveld. Eigendom van de ongetrouwde klompenmaker Roelof Barels (geb. 10 november 1915 te Assen). In 1938 stichting werkplaats. Over op:
Legger 4865/2: Sectie E-1614. Werkplaats en bouwland. In 1941 stichting woonhuis. Over op:
Legger 4865/3: Sectie E-1614. Huis, werkplaats en bouwland. In 1941 verkoop deel van perceel en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie E-2946).

Legger 4865/4: Nieuwe sectie E-2946. Huis, werkplaats en bouwland in ’t zgn. ‘Schanseveld’. Huisnr. A-14c. Roelof Barels overleed aan de gevolgen van een bedrijfsongeval op 2 september 1941 te Gramsbergen, waarna de woning werd verkocht. Over op:
Legger 5028/1: Eigendom van aannemer Carel Gerhard Tholen te Nijmegen. De woning werd tot eind 1948 verhuurd aan timmerman Enne Bosch en echtgenote Gertrud Hedwig Minna Klemme. In 1951 verkoop. Over op:

Dierenarts Siebenga bij zijn woning (collectie Tj. Cuperus).

Legger 5362/1: Eigendom van dierenarts Jan Siebenga en echtgenote Zwaantje Klasen. In 1951 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor sloping, bijbouw en splitsing. Over op:

De verbouwde woning met aangebouwde dierenartsenpraktijk, anno 1951 (collectie Tj. Cuperus).

Legger 5362/2: Sectie E-2946. Huis en tuin. In 1954 ruiling deel van perceel, vereniging van percelen enz. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1954 (sectie E-3089).

Legger 5362/3: Nieuwe sectie E-3089. Huis, erf, garage en schuur. In 1956 wijzigde het adres A-14c in de Esch 43. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 5795/1: Eigendom van dierenarts Jan Lambert van Os en echtgenote Jacqueline de Haan. In 1964 bijbouw. Over op:
Legger 5795/2: In 1970 verkoop. Over op:
Legger 6298/1: Eigendom van dierenarts Tj. Cuperus. In 1975 verbouw. Over op:
Legger 6298/2: Sectie E-3089. Huis, garage, schuur en erf. In 1980 bijbouw en wijziging sectie. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1980 (sectie M-675).

Legger 6298/3: Nieuwe sectie M-675. Huis, erf, schuur en garage aan de Esch 43.