de Esch 41

In 1932 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning voor de bouw van een woonhuis aan H. Evers.

Fragment van kadastrale hulpkaart, juli 1933 (sectie A-2804).

Legger 4662/1: Nieuwe sectie A-2804. Huis en erf. Eigendom van klompenmaker Harm Evers en echtgenote Gerritdina Weerts. Zij zijn op 2 juni 1922 getrouwd te Gramsbergen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1934 (sectie E-2804).

In 1941 verkoop deel van perceel en vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie E-2947).

Legger 4662/2: Nieuwe sectie E-2947. Huis en erf. Huisnr. A-14b. In 1956 wijzigde het adres in de Esch 41. In 1958 stichting. Over op:
Legger 4662/3: Huis, erf en garage. In 1958 verkocht het echtpaar Evers de woning. Daarna verhuisden ze naar de Burgemeester van Riemsdijkstraat 22. Over op:
Legger 4614/28: Eigendom van landbouwer Jan Valkman en echtgenote Margrieta Lucretia Groenewout. Zij zijn op 29 oktober 1920 getrouwd te Gramsbergen. In 1979 verkoop. Over op:
Legger 7277/1: Eigendom van groepsleider J.M. Benner en groepsleidster M.J.B. Scholten. In 1980 bijbouw enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1980 (sectie M-674).

Legger 7277/2: Nieuwe sectie M-674. Huis en tuin aan de Esch 41. In 1986 werd het huis betrokken door H.J. Kieft en L.H. Borgman.