de Esch 3-5

(Fotograaf: E. Wolbink, Borne, 9 mei 2020).

In 1914 werd deze fraaie boerderij gebouwd op een perceel bouwland (sectie E-1612 en E-1613). In januari 1915 werd het pand voor het eerst ‘ingemeten’ door het kadaster. Een bouwvergunning is niet bewaard gebleven in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen (de oudste vergunning dateert van anno 1920).

Fragment van kadastrale hulpkaart, januari 1915 (sectie E-2643).

Legger 3658/5: Sectie E-2643. Huis en bouwland. Eigendom van tuinman en landbouwer Hendrik Jan van der Haar Joh.zn. en echtgenote Geesje Willems. Zij zijn op 29 mei 1903 getrouwd te Gramsbergen. Het echtpaar bleef kinderloos. Huisnr. A-165.

Prentbriefkaart van de Hardenbergerweg, met links de boerderij van Van der Haar (het gemeentehuis is nog niet verrezen…), ca. 1915 (collectie: J. Woertel-van der Veen, Radewijk).
Prentbriefkaart van het voormalige gemeentehuis van Gramsbergen, anno 1928. De boerderij van Van der Haar staat even verderop.
Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1934 (sectie E-2643).

Geesje van der Haar-Willems overleed op 22 februari 1941. In datzelfde jaar werd een deel van het perceel verkocht en vond vereniging van percelen plaats. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1941 (sectie E-2958).

Legger 3658/11: Nieuwe sectie E-2958. Huis en bouwland.

In de winter van 1945/1946 bood het pand ook onderdak aan de weduwe Johanna Hendrika van Toledo-van Kampen.

In 1948 schenking. Over op:
Legger 5234/1: Eigendom van de Nederlandsch Hervormde Kerk te Gramsbergen.

Weduwnaar Hendrik Jan van der Haar bleef nog een tijdje in zijn oude woning wonen. In 1949 werd een deel van het pand verhuurd aan Gerhardus Slot en echtgenote Hendrika Slot. Zij zijn op 20 juli 1945 getrouwd in het gemeentehuis van Gramsbergen.

In 1950 werd de boerderij gedeeltelijk vernieuwd en vond verandering van bestemming plaats. In 1951 verhuisde Hendrik Jan van der Haar naar de gemeente Ommen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, februari 1954 (sectie E-2958).

Legger 5234/2: In 1955 successie. Over op:
Legger 2034/12: Eigendom van de hervormde gemeente te Gramsbergen.

Prentbriefkaart van het toenmalig gemeentehuis van Gramsbergen, met links de woning aan de Esch 3-5.

In 1968 verkoop. Over op:
Legger 6221/1: Eigendom van fabrieksarbeider Gerhardus Slot (geb. 19-10-1910) en echtgenote Hendrika Slot. In 1969 verbouw woning. Over op:
Legger 6221/2: In 1980 hermeting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, 8 april 1980 (sectie M-642).

Legger 6221/3: Nieuwe sectie M-642. Huis, erf en bouwland aan de Esch 5.

Tegenwoordig wordt het pand o.a. gebruikt als gastenverblijf en bed & breakfast Kom Esch An.