het burgemeesters- annex gemeentehuis

De oude burgemeesterswoning annex gemeentehuis aan de Hardenbergerweg, eigendom van en bewoond door de familie Van Riemsdijk.

Bij de aanvang van het kadaster, in 1832, werd het perceel bouwland, waarop in 1868 de nieuwe burgemeesterswoning verrees, geregistreerd als sectie E-73, ten name van de erfgenamen van landbouwer Jan Centen Azn. In 1867 werd het perceel verkocht aan burgemeester Otto van Riemsdijk. Hij liet er zijn nieuwe woning bouwen.

Verlovingskaart van Otto van Riemsdijk en Sophia Johanna Hoogklimmer.
Opregte Haarlemsche Courant, 2 juli 1867.
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1868 (sectie E-1568).
Prentbriefkaart van de kruising Hardenbergerweg-De Anerdijk, met rechts ’t Welgelegen. Links de woning van de familie Van Riemsdijk (fotograaf: C. Sanders te Coevorden).

Legger 1587/4: Sectie E-1568. Huis en erf. Eigendom van burgemeester Otto van Riemsdijk en echtgenote Sophia Johanna Hoogklimmer. Zij zijn op 27 juni 1867 getrouwd in de kerk van Laar en op 1 oktober in de echt verbonden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van Gramsbergen. Huisnr. A-108.

Een deel van de burgemeesterswoning werd door Van Riemsdijk verhuurd aan de gemeente Gramsbergen, bestemd als gemeentehuis. De gemeente betaalde een huurbedrag van 100 gulden per jaar.

In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 3173/3: Eigendom van burgemeester Cornelis Johannes van Riemsdijk en echtgenote Roelina Elizabeth Oldenbanning. Zij zijn op 31 mei 1898 getrouwd te Dalen. Huisnr. A-108. In 1922 bijbouw. Over op:
Legger 3173/9: Sectie E-1568. Huis en erf. In 1923 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

Prentbriefkaart met de laatste nachtwacht van Nederland, klepperman Harm Evers met hond. Rechts het gemeentehuis en links de woning van de familie Van Riemsdijk.
Kadastrale hulpkaart, anno 1923 (sectie E-2716).

Legger 3173/10: Nieuwe sectie E-2716. Huis en tuin.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934 (sectie E-2716).

In 1941 verkoop, vereniging en rectificatie. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1941 (sectie E-2963)

Legger 3173/15: Nieuwe sectie E-2963. Huis en tuin. In 1955 successie. Over op:
Legger 5456/3: Sectie E-2963. Huis en tuin. Eigendom van Sophie Johanna Ottonie van Riemsdijk. In 1959 stichting. Over op:
Legger 5456/5: Sectie E-2963. Twee huizen, erf en tuin. In 1960 sloop van de oude burgemeesterswoning.

De Vechtstreek, 3 juni 1960:
Gramsbergen. Bij onderhandse aanbesteding is het slopen van het voormalige oude gemeentehuis, dat vele jaren diende als ambtswoning van burgemeester Van Riemsdijk, opgedragen aan de N.V. Sloperij te Rijssen. Onze correspondent voegt aan dat bericht toe dat daarmede weer een mooi oud plekje van Gramsbergen zal zijn verdwenen, maar dat zijn we nog niet zo met hem eens. Men moge het oude gebouw willen zien als een nogal groots aandoende herinnering aan een oud geslacht, dat veel voor Gramsbergen heeft betekend, maar voor het aanzien van de plaats is met deze sloping niet veel verloren.

Legger 5456/6: Sectie E-2963. Huis, tuin en erf. In 1963 stichting.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1963 (sectie E-3171). Het oude huis is afgebroken en ernaast is een nieuwe woning verrezen.