de Esch 15

Bovenstaand detail van een originele blauwdruk toont het ontwerp van een woning welke tegenwoordig geadresseerd is aan de Esch 15 in Gramsbergen. Tot voor kort was er geen bouwvergunning van het pand in het gemeentearchief bekend. Ons onderzoek (onderstaand) resulteerde erin dat een in 1921 verleende bouwvergunning, waarvan het adres tot nog toe bij de gemeente onbekend was, gekoppeld kon worden aan de Esch 15.

Zoals gezegd verleende de gemeente Gramsbergen in 1921 deze vergunning. Het was de 21ste van het lopende vergunningjaar. De vergunning werd verleend aan A. Tenburg te Den Velde, voor de bouw van de woning op het oude kadastrale perceel sectie E-1577.

Kadastrale veldwerkkaart, 23 augustus 1922 (sectie E-2708).

De nieuwe woning werd op 23 augustus 1922 door het kadaster ‘ingemeten’ en in kaart gebracht. Het nieuwe perceel sectie E-2708 komt voor op legger 3740 ten name van hoofd der school Andries Tenburg, weduwnaar van Aaltje Broeksma en Jansje Beijering.

Meester Tenburg bewoonde het pand A-5 te Gramsbergen tot aan zijn overlijden op 4 augustus 1940 te Zwolle. Hij werd begraven op de begraafplaats te Gramsbergen, naast zijn in 1909 overleden tweede echtgenote Jansje Beijering. In 1941 werd een deel van het perceel verkocht door zijn dochter.

Fragment van kadastrale hulpkaart, oktober 1941 (sectie E-2956).

Het huis en erf, sectie E-2956, vererfde op de ongetrouwde onderwijzeres Trientje Tenburg. Zij vertrok in 1955 naar Bussum en verkocht de woning de woning aan melkmeter Marten Ranter en echtgenote Margje Jantien Kok. Zij zijn op 21 december 1951 getrouwd te Gramsbergen.

Per 3 september 1956 wijzigde het adres Gramsbergen A-5 in de Esch 15.