molen ‘de Hoop’ van Kamphuis

Legger 513/10: Sectie E-54. Bouwland. Eigendom van herbergier Berend Jan Kamphuis, weduwnaar van (1) Hendrikjen Reurink, (2) Catharina Lamberdina Pelsters en (3) Zwaantje Scholten ter Horst.

Op 4 maart 1852 ontving het gemeentebestuur van Gramsbergen van Gedeputeerde Staten van Overijssel de vergunning tot het oprichten van een wind-koren- en oliemolen op den Oosteresch (sectie E nr. 54) te Gramsbergen, op verzoek van G.J. Kamphuis aldaar.

Kadastrale hulpkaart, anno 1854 (Sectie E-559).

Legger 513/15: Sectie E-559. Wind-koren- en pelmolen en erf. In 1873 verkoop. Over op:
Legger 1397/16: Eigendom van molenaar Gerrit Jan Kamphuis en echtgenote Hendrikjen Lenters. Zij zijn op 30 mei 1856 getrouwd te Gramsbergen.

Delftsche courant, 25 februari 1876.

Op 2 maart 1876 ontving het gemeentebestuur van Gramsbergen een kennisgeving uit Osnabrück dat de molenaar Gerrit Jan Kamphuis uit Gramsbergen, die sinds 26 december 1875 was vermist, in de Vecht bij Laar als lijk is gevonden op 21 januari 1876. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij wegens dronkenschap zijn dood in het water gevonden…

Op 29 december 1877 ontving het gemeentebestuur van Gramsbergen een brief van de Officier van Justitie met het verzoek om de 20-jarige molenaar Berend Jan Kamphuis (zoon van Gerrit Jan en Hendrikjen) te laten transporteren naar de gevangenis in Zwolle.

In 1881 successie. Over op:
Legger 2488/6: Eigendom van landbouwer Berend Jan Kamphuis jr. en echtgenote Johanna Geertruida van der Hulst. Zij zijn op 11 maart 1880 getrouwd te Gramsbergen.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 30 juli 1884.

Notaris Hilbrand van Barneveld verleed op 1 augustus 1884 een hypotheekakte op verzoek van molenaar Berend Jan Kamphuis junior. Deze verklaarde 4500 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan bakker en winkelier Nicolaas Wilhelmus van der Hulst te Ane. Als onderpand voor de lening stelde hij een huis en erf en schuurtje met tuin te Gramsbergen (sectie D-1932) en een molen en erf (sectie E-559) (aktenr. 2568).

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 4 augustus 1884.

Op 24 februari 1885 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van molenaar Berend Jan Kamphuis. Deze verklaarde 1800 gulden schuldig te zijn aan Geertje Schierbeek, weduwe van Roelof Nijenbanning te Holthone. Als onderpand stelde hij o.a. een huis, erf en schuurtje te Gramsbergen, sectie D-1932, en een molen en erf aldaar, sectie D-559 (aktenr. 2670).

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 15 april 1886.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 14 maart 1887.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28 juli 1888.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 8 september 1888.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 30 augustus 1888.
Provinciale Drentsche en Asser courant, 8 september 1888.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29 september 1888.

Op 24 maart 1897 ontving de gemeente Gramsbergen een verzoek van de sinds 1888 onder curatele gestelde molenaar Berend Jan Kamphuis om de curatele op te heffen, omdat hij geen sterke drank meer gebruikt…

In 1902 bijbouw.

Het Salland’s Volksblad van 20 december 1902 meldde:
Gramsbergen. Door de heer B.J. Kamphuis alhier is aan zijn windkorenmolen stoom verbonden, waarmede die deze week zijn werk zal verrichten. Dit is zeker een mooi ding voor de inwoners die hun graag nu altijd gemalen kunnen krijgen.

Legger 2488/15: In 1904 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1904 (Sectie E-2233).

Legger 2488/16: Nieuwe sectie E-2233. Molen en bouwland op de Ooster Esch. In 1909 verkoop.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 18 juni 1909.


Legger 3619/1: Eigendom van molenaar Gerrit Jan Kamphuis en echtgenote Marchina Hendrika Raterink. Zij zijn op 4 februari 1916 getrouwd te Gramsbergen. In 1924 ruiling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1924 (Sectie E-2729).

Legger 3619/4: Nieuwe sectie E-2729. Molen, bouw- en weiland.In het Salland’s Volksblad van 10 december 1926 werd deze advertentie geplaatst:
De molenaar G.J. Kamphuis deelt hierdoor mede dat zijn molen weer bedrijfsklaar is, betuigt zijn hartelijken dank aan allen, die daartoe hebben bijgedragen en noodigt allen uit de maalderij eens te komen zien op dinsdag 14 dec. G.J. Kamphuis, Gramsbergen.

Op oudejaarsdag 1925 had een stormramp, een windhoos, het plaatsje Gramsbergen bijzonder hard getroffen en daarbij was de molen van Kamphuis gedeeltelijk verwoest.

In 1926 gedeeltelijke sloop. Over op:
Legger 3619/5: Sectie E-2729. Molen, bouw- en weiland.

Twee jaar later overkwam de ongelukkige molenaar een volgende ramp. Op 10 maart 1928 brandde de molen nagenoeg tot de grond toe af:
Hedenavond ontstond brand in den korenmolen van den heer G.J. Kamphuis alhier. Aangewakkerd door den sterken oostenwind zette het vuur spoedig den geheelen molen in lichte laaie. De brandweer, burgemeester en rijks- en gemeentepolitie waren spoedig ter plaatse. De brandweer, die onder leiding stond van den opperbrandmeester, den heer E. Kelder, kon weinig uitrichten en moest zich bepalen tot het bespuiten der machinekamer, om zich aldaar bevindende machine, oliën en benzine te behouden. De molen brandde geheel uit. Veel lijnkoeken en graan, aldaar van de Coöperatieve Landbouwvereeniging te Anerveen aanwezig, werden een prooi der vlammen. De omliggende gebouwen kregen geen last.

De Indische courant, 19 april 1928.

In 1928 sloping. Over op:
Legger 3619/6: Sectie E-2729. Schuur, bouwland en weiland. In 1929 verandering van bestemming. Over op:
Legger 3619/7: In 1929 verkoop. Over op:
Legger 4548/2: Sectie E-2729. Schuur, bouwland en weiland. Eigendom van molenaar Hendrik Gorkink.

Kadastrale hulpkaart, anno 1933 (Sectie E-2729).

In 1941 verkoop en vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1941 (Sectie E-2973).

Legger 4548/3: Nieuwe sectie E-2973. Schuren en bouwland. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 6086/2: Eigendom van landbouwer Albert Koers. In 1976 ruiling. Over op:
Legger 6086/7: Nieuwe sectie E-3501. Huis, molen, tuin, erf en schuren. In 1976 verkoop. Over op:
Legger 6848/2: Sectie E-3501. Huis, molen, tuin, erf en schuren. Eigendom van H. Koers. In 1980 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1980 (Sectie M-681).

Legger 6848/3: Nieuwe sectie M-681. Huis, tuin, erf, pakhuis, bouwland en weiland.