Burgemeester Van Riemsdijkstraat 27

In 1921 verkocht de Maatschappij tot Exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden een deel van het kadastrale perceel sectie D-2963 aan bierhandelaar Klaas Rink. Deze liet er nog datzelfde jaar een woonhuis op bouwen.

Kadastrale veldwerkkaart, 16 augustus 1921 (sectie D-3048).
Kadastrale hulpkaart, september 1921 (sectie D-3048).

Legger 4108/1: Nieuwe sectie D-3048. Huis en erf. Eigendom van bierhandelaar Klaas Rink. In 1924 sloop en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, oktober 1924 (sectie D-3048).

Legger 4108/2: Sectie D-3048. Huis, schuur en erf.

In 1925 verleende de gemeente Gramsbergen vergunning aan Klaas Rink voor de bouw van een sigarenfabriek op het kadastrale perceel sectie D-2513.

In 1926 verkoop. Over op:
Legger 4381/1: Sectie D-3048. Huis, schuur en erf. Eigendom van tabaksfabrikant Hendrik Jan ten Bruggencate Gzn. te Almelo. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 4883/1: Sectie D-3048. Huis, schuur en erf. Eigendom van hulpbesteller Hendrik Jan Boonstra en echtgenote Geertje Kiewiet. Zij zijn op 3 december 1926 getrouwd te Gramsbergen. In 1943 stichting.

Hendrik Jan Boonstra overleed op 6 november 1949 te Gramsbergen.

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1953 (sectie D-3048).

Legger 4883/2: Sectie D-3048. Huis, schuur en erf. Het huisnr. A-42 wijzigde in 1956 in Burgemeester van Riemsdijkstraat 27a. In 1959 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1959 (sectie D-3709).

Legger 4883/3: Nieuwe sectie D-3709. Huis, schuur en erf. In 1967 boedelscheiding. Over op:
Legger 6160/1: Sectie D-3709. Huis, schuur en erf aan de Burgemeester van Riemsdijkstraat 27a. Eigendom van boekhouder Folke Boonstra. In 1972 wijzigde het adres 27a in Burgemeester van Riemsdijkstraat 27.