Burgemeester Van Riemsdijkstraat 25

In 1924 verkocht de Maatschappij tot exploitatie van de Havezathe Gramsbergen en aanhoorigheden een deel van het kadastrale perceel sectie D-3047 aan postbode Jan Grooters. Deze liet nog datzelfde jaar een nieuw woonhuis bouwen.

Kadastrale hulpkaart, oktober 1924 (sectie D-3071).

Legger 4126/2: Sectie D-3071. Huis en bouwland. Eigendom van postbode Jan Grooters en echtgenote Janna Kollen. Zij zijn op 18 juli 1912 getrouwd te Gramsbergen. In 1932 vereniging van percelen. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1932 (sectie D-3187).

Legger 4126/3: Nieuwe sectie D-3187. Huis en erf. Huisnr. G-39.

Kadastrale veldwerkkaart, oktober 1953 (sectie D-3187).

In 1958 verkoop, afstand enz. Het echtpaar Grooters verhuisde naar Steenderen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1958 (sectie D-3640).

Legger 5704/2: Nieuwe sectie D-3640. Huis en erf. Eigendom van pakhuisknecht Albert Timmer Hzn. en echtgenote Mina Egbertdina Roelofs. Zij zijn op 21 mei 1954 getrouwd te Hardenberg. In 1965 verkoop deel van perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965 (sectie D-3821).

Legger 5704/4: Nieuwe sectie D-3821. Huis en erf. In 1973 stichting. Over op:
Legger 5704/4: Sectie D-3821. Huis en erf aan de Van Riemsdijkstraat 25.