Nijmeijer

Op 24 februari 1772 registreerde de schout een schuldbekentenis met hypotheekstelling, afgegeven door burgemeester Barend van Borne en zijn ehevrouw Hermanna Elisabeth van Borne geboren van Niel, aan B. van Marle, oud-burgemeester van de Stad Zwolle en ontvanger-generaal van Salland en zijn ehevrouw Eva Helena van Marle geboren Golts, voor een somma van 2000 Car. guldens. Als onderpand diende zijn eigendommelijke allodiale en onbezwaarde gehele erve en goed Nijmeijer te Diffelen. De kantlijn vermeldt dat het bedrag op 1 september 1800 is afgelost.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve Nijmeijer vermeld als eigendom van advocaat Jacobus van Riemsdijk en echtgenote Engelina Elisabeth Soeters te Almelo. De boerderij staat op legger 293b onder sectie I no. 220.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 15 april 1833 een akte op verzoek van Jennechien Egberts, weduwe van Albert Nijmeijer, landbouwersche op het erve Nijmeijer te Diffelen. Zij compareerde voor haarzelf, maar ook als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen Rudolph en Gerritdina Nijmeijer. De andere belanghebbenden waren: Egberdina Nijmeijer, echtgenote van Egbert Kolkman, landbouwers in Diffelen, Maria Nijmeijer, echtgenote van Hendrik Welleweert, landbouwers te Duits Wielen en Jennechien Nijmeijer, echtgenote van Hermen Stoeten, landbouwers te Diffelen. Gezamenlijk machtigden ze mr. Arnold Frans Kronenberg, procureur bij de Rechtbank van Eersten Aanleg te Deventer, speciaal om afstand te doen van de nalatenschap van Albert Nijmeijer, in leven landbouwer op het erve Nijmeijer en aldaar op de 29ste juli 1828 overleden (aktenr. 1044, scan 75). Albert ‘Nijmeijer’ was geboren op ’t Paarhuis in Zeesse (Schoutambt Ommen) en op 13 mei 1799 te Heemse getrouwd met Jennigjen Egberts Nijmeijer.

Legger 293b/15: Sectie I-220. Huis en erf. In 1851 verkoop. In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 28 februari 1851 werd de openbare verkoop aangekondigd van ’t bouwmanserve Nijmeijer te Diffelen.

 

In het archief van notaris Swam te Gramsbergen is de akte bewaard gebleven van de veiling van de onroerende goederen (scans 62 e.v.) van mr. Jacobus van Riemsdijk, advocaat en notaris te Almelo, weduwnaar van Engelina Elisabeth Soeters, en van hun zoon, mr. Jacobus van Riemsdijk junior die kantonrechter was in Almelo. In inv.nr. 1561 vinden we dat het bouwmanserve Nijmeijer, met de op het erf gelegen zaadberg, nog altijd bekend was in sectie I no. 220. De eerste veiling vond plaats op 14 maart 1851. Op 3 april was de definitieve veiling. In gecombineerde veiling werd het erve Nijmeijer gemijnd door Willem Meulman, landbouwer te Diffelen, voor f. 2630,- (nazien)

Legger 227a/11: Eigendom van Willem Meulman en echtgenote Gerridina Vrielink. Zij waren op 15 juli 1826 getrouwd te Heemse. In 1873 rectificatie. Over op:
Legger 1729/11: Eigendom van idem. Huisnr. F-22. Huis, erf, schuur, schaapskooi en stookhut. In 1877 boedelscheiding. Over op:
Legger 2559/59: Eigendom van Reinder Meulman en echtgenote Egberdina van den Poll. Zij waren op 4 juli 1856 getrouwd te Heemse. In 1877 vereniging en bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

 

Legger 3749/1: Eigendom van Reinder Meulman. Nieuwe sectie I-1018. Huis, schuren en erf. Huisnr. F-22. In 1887 splitsing. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1887.

 

Veldwerkkaart, anno 1887.

 

Legger 3749/2: Nieuwe sectie I-1324. Huis, schuren en erf. In 1891 verkoop. Over op:
Legger 5002/1: Eigendom van Hendrik Jan Overweg en echtgenote Aaltje Kelder (zie register van overschrijving hypotheken, deel 381, nr. 51). Zij waren op 8 mei 1891 getrouwd te Heemse. Later eigendom van dochter Hilligje Overweg en echtgenoot Hendrik Welleweerd. Zij waren getrouwd op 10 juni 1921 te Heemse.

 

Veldwerkkaart, anno 1948.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1949.

 

In 1952 gedeeltelijk vernieuwd. In 1956 verbouw.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1955.

 

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1955.

 

In 1959 gedeeltelijke vernieuwing. In 1961 stichting. Over op:
Legger 5002/5: Eigendom van Hendrik Welleweerd, Grote Esweg 22, Diffelen. Huisnr. F-21. In 1967 stichting. In 1968 verkoop enz. Over op:

 

Veldwerkkaart, anno 1968.

 

Legger 5002/7: Nieuwe sectie I-2043. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1981 opgenomen in de ruilverkaveling.