Klein Slingenberg

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat de katerstede vermeld als eigendom van Geesjen Balderhaar (ook genaamd Koninks), weduwe van Evert Gerrits Slingenberg. Eigenlijk klopt dat niet, want Geesjen was al op 30 december 1831 gestorven en haar bezit was daarmee gezamenlijk eigendom geworden van haar twee zoons Gerrit en Jan Harmen. De boerderij in ‘het Slingenbergerveld’ staat op legger 412 onder sectie E no. 443. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

412/17: Sectie E-443. Huis en erf. 

Gerrit Slingenberg trouwde op 11 oktober 1834 te Gramsbergen met Hendrikjen Gerrits uit Ane. Uit dit huwelijk werden twee kinderen (Evert en Geesjen) geboren, maar Gerrit stierf al op 45-jarige leeftijd op 27 mei 1837. Daardoor werd het noodzakelijk dat de gezamenlijk bezeten boedel werd verdeeld. Om tot een juiste indicatie van de waarde te komen, werd een openbare veiling gehouden. In de zomer van 1838 hanteerde notaris Willem Swam uit Gramsbergen de veilinghamer. In de notariĆ«le akte wordt het huis den Slingenberg genoemd. Na de veiling bleek dat vele kavels waren verkocht aan andere gegadigden, maar dat het woonhuis, met schuur en schapenschot, met de zuidwaards gelegen gaarden en zaailanden, de paardeweide en een paar stukken zaailand in handen waren gebleven van Hendrikjen Gerrits, de weduwe van wijlen Gerrit Slingenberg.

Nadat Gerrit Slingenberg op 27 mei 1837 gestorven was, werd het erve Slingenberg (eigenlijk Klein Slingenberg) publiek geveild door zijn weduwe Hendrikjen Gerrits en door Gerrits broer Jan Harm. Zij waren beide voor de helft eigenaar. Tijdens die veiling werd de boerderij gekocht door Hendrikjen Slingenberg-Gerrits.

In 1857 over op:
559/6: Eigendom van Hendrikjen Gerrits, weduwe van Gerrit Slingenberg. Zij was op 8 maart 1839 hertrouwd met Gerrit Jan Kromhof uit Heemse. Uit dat huwelijk waren nog eens zeven kinderen geboren. Het vruchtgebruik van de boerderij ‘Klein Slingenberg’ behoorde aan Albert Zwiers en echtgenote Geesjen Slingenberg. Zij waren op 2 mei 1866 getrouwd te Emlichheim. Later werden zij als eigenaar vermeld. Huisnr. F-3. In 1877 volgde gedeeltelijke afbraak. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

559/11: Nieuwe sectie E-1770. Huis en erf. In 1883 verkoop. Over op:
2555/18: Eigendom van Evert Roelofs (zie register van overschrijving hypotheken, deel 321, nr. 36). In 1883 redres. Over op:
2569/18: Eigendom van Gerrit Jan Roelofs (zie register van overschrijving hypotheken, deel 321, nr. 36).

Op 16 januari 1884 begon notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen met de eerste inzate van de openbare veiling van onroerende goederen, op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Roelofs te Den Velde. Het eerste kavel bestond uit het huis en erf op sectie E-1170. Veertien dagen later zou de de definitieve toewijzing volgen, maar kennelijk is de verkoop niet doorgegaan (aktenr. 2469).

In 1884 ruiling.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 13 september 1884 de ruilingsakte (aktenr. 2585).

2615/18: Eigendom van Albert Roelofs en Jennigjen Waterink. Zij waren op 15 mei 1885 getrouwd te Gramsbergen. Echter, nog datzelfde jaar, op eerste kerstdag, overleed Albert op 26-jarige leeftijd. Op 3 december 1886 hertrouwde zijn weduwe met Gerrit Jan Veurink uit Rheeze. In 1899 werd de boerderij verkocht. Over op:
2688/33: Eigendom van Jan Hendrik Altena en consorten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 441, nr. 2). Het vruchtgebruik lag bij Aaltje Jonkeren, weduwe van Jan Altena. Huis en erf. Sectie E-1770. Huisnr. F-3. In 1909 hermeting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1909.

2688/46: Nieuwe sectie E-2564. Huis, schuur en weiland. In 1911 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
2688/48: In 1914 stichting. Over op:
2688/52: Huis, schuren, weiland en erf. In 1926 boedelscheiding. Over op:
4326/30: Eigendom van Jan Altena en Aaltje Woertel. Zij waren op 31 maart 1911 getrouwd te Gramsbergen. In 1942 herbouw schuur. Over op:
4326/35: In 1941 verkoop. Over op:
5845/20: Eigendom van Jan Hendrik Altena (geb. 16-12-1924). Het Klein Slingenberg is nu geadresseerd aan de Veldingerveldweg 1.