Veltink

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd de katerstede zonder naam geregistreerd onder sectie B-200 ten name van landbouwer Lefert Veltink.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 368a/3: Sectie B-200. Huis en erf. Eigendom van Lefert Veltink. In 1847 over op:
Legger 862/1: Sectie B-200. Huis en erf. Eigendom van Lefert Veltink en mede-eigenaar. In 1852 verkoop. Over op:
Legger 1099/2: Sectie B-200. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Jan Odink. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2220/4: Sectie B-4172. Eigendom van Gerrit Jan Odink en echtgenote Evertjen Lenters. In 1865 verkoop. Over op:
Legger 2500/4: Eigendom van Jan Veltink en echtgenote Janna Koerts, en mede-eigenaren Hermannes, Albert, Geesje en Zwaantje Veltink. In 1874 boedelscheiding. Over op:
Legger 3350/5: Sectie B-4172. Huis en erf. Huisnrs. M-5 en M-6. Eigendom van Albert Lefertsz. Veltink.

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880. Sectie B-4172 (net boven de blauwe 5).

 

In 1905 verkoop. Over op:
Legger 6415/5: Eigendom van Hermannes Veltink en echtgenote Jansje Heres. Zij zijn op 10 mei 1907 getrouwd te Heemse. Hermannes overleed op 20 december 1909 te Collendoornerveen, waarna zijn weduwe op 2 februari 1912 te Heemse hertrouwde met Albert Sandink uit Ommen. Hij overleed op 19 juli 1919. In 1927 verkoop. Over op:
Legger 9342/3: Sectie B-4172. Huis en erf. Huisnr. M-5 en M-6. Eigendom van Wolter Klaas Bakker. In 1947 opgenomen in ruilverkaveling. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1956.


Legger 9342/6: Nieuwe sectie O-556. Boerderij, bouw- en weiland aan de Wandersweg. In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 11623/1: Eigendom van Jan Bakker te Lutten. Het levenslang vruchtgebruik lag bij Gerritdina Jonkers, weduwe van Wolter Klaas Bakker te Collendoornerveen M-7. In 1948 ruiling.
Legger 9677/16: Eigendom van Jan Hendrik Jonkeren (geb. 19-08-1900). In 1954 sloping. Over op:
Legger 9677/20: Boerderij, bouw- en weiland. In 1959 en 1962 verval vrijdom. Over op:
Legger 9677/26: Huis, schuren, bouw- en weiland.