de katerstede in den Ouden Bril

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het boerderijtje van Hendrik Doezeman op ’t Collendoornerveen geregistreerd onder sectie B nr. 221 op legger 78.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832. De katerstede in den Ouden Bril is gesitueerd net boven ’t Poffers…

 

Notaris Antoni van Riemsdijk registreerde op 23 februari 1836 een verhuurakte, waarbij bepaald werd dat de katerstede in den Ouden Bril op ’t Collendoornerveen voor zes jaren werd verpacht door de eigenaar, Hendrik Doezeman, aan Geert Zaalmink, ingaand 1 mei 1836 (aktenr. 1194, scan 105). De katerstede lag, volgens de akte, tusschen die van Jan Hendrik Veltink en die van Aaltjen Odink, weduwe van Jan Veltink aldaar, bestaande uit derzelver behuizinge met nagenoeg 57 roeden gaarden- en zaaijland en en parceel heidegrond van nagenoeg dezelfde grootte, liggende boven en aan elkanderen en van onderen oplopende tot aan de turfmakerij van Jan Hermen Zweers Jasperszoon te Hardenbergh, ten zuiden van en aan de Dedemsvaart, voor een somma van dertig guldens jaarlijks.

Legger 78/7: Sectie B-221. Huis en erf. In 1847 over op:
Legger 824/2: Eigendom van Teunis Nijzink of Niezink en echtgenote Janna Hamhuis, landbouwer te Anerveen (later te Collendoornerveen). Zij waren op 31 augustus 1838 getrouwd te Gramsbergen. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 824/8: Nieuwe sectie B-4231. Huis, schuur en erf. Huisnr. M-14. Teunis overleed op 22 maart 1877. In 1878 successie. Over op:

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

 

Legger 1788/10: Eigendom van Janna Hamhuis, weduwe van Teunis Nijzink. In 1884 boedelscheiding. Over op:
Legger 4416/10: Eigendom van Roelof Nijzink en echtgenote Jennegien Kampherbeek. Zij waren op 18 september 1868 getrouwd te Heemse. In 1885 gedeeltelijke afbraak. Over op:
Legger 4416/11: Schuur en erf. In 1897 verkoop. Over op:
Legger 5493/4: Eigendom van Geert Borggreve, landbouwer te Collendoorn. In 1905 verkoop. Over op:
Legger 3437/7: Sectie B-4231. Schuur en erf. Eigendom van Jan Harm Bolks en echtgenote Johanna Hakkers. Zij waren op 19 augustus 1881 getrouwd te Heemse. In 1910 sloop en vereniging van percelen. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1910.

 

Legger 3437/9: Nieuwe sectie B-6484. Huis, heide, huis, schuur, bouw- en weiland. In 1911 stichting en splitsing. Over op:
Legger 3437/10: Nieuwe sectie B-6516. Huis en erf. In 1921 verkoop. Over op:
Legger 8564/2: Sectie B-6516. Huis en erf. Eigendom van Gerritdina Bolks, Johanna Bolks, Jantje Bolks, Gerrit Jan Bolks en Geertje Bolks. In 1922 vereniging percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1927.


Legger 8564/3: Nieuwe sectie B-6946. Huis, bouw- en weiland. In 1926 stichting.
Legger 8564/4: In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 9201/2: Eigendom van Gerrit Jan Bolks en Aaltje Bouwhuis. In 1944 verbouw. Over op:
Legger 9201/4: In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling.
Legger 9201/6: Sectie O-489. Eigendom van Gerrit Jan Bolks en Aaltje Bouwhuis. In 1948 stichting en in 1962 verkoop. Over op:
Legger 13697/1: Sectie O-489. Boerderij, schuur, bouw- en weiland. Eigendom van Jan Harm Bolks (geb. 03-09-1934). Levenslang vruchtgebruiker: Gerrit Jan Bolks (geb. 30-10-1901) te Luggersweg 6.