Vechtzigt

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het Vechtzigt, gelegen op de Bruchter Esch, geregistreerd onder sectie F no. 135 op legger 396a ten name van landbouwer Hermen Waterink en echtgenote Geertjen Hannink. Zij waren op 9 juni 1830 getrouwd te Heemse.

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 396a/5: Sectie F-135. Huis en erf. In 1856 boedelscheiding. Over op:
Legger 1480/5: Eigendom van Geertje Hannink, weduwe van Hermen Waterink. In 1870 successie. Over op:
Legger 1481/10: Eigendom van Jan Waterink en echtgenote Willemina Vrielink. Zij zijn op 10 september 1859 te Heemse getrouwd. In 1902 boedelscheiding. Over op:
Legger 5943/8: Eigendom van Geesje Waterink en echtgenoot Jan Hendrik Eggengoor (zie register van overschrijving hypotheken, deel 464, nr. 89). Zij zijn op 20 september 1901 getrouwd te Heemse. Huisnr. B-5 en B-6. In 1907 hermeting. Over op:
Legger 5943/17: Nieuwe sectie F-2294. Huis en erf. In 1936 redreskaart en grootte en vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936.

 

Legger 5943/22: Nieuwe sectie F-2921. Huis, erf en bouwland. In 1942 herbouw huis, maar dan meer zuidwestelijk gelegen op hetzelfde perceel. Over op:
Legger 5943/23: In 1943 successie. Over op:
Legger 10950/6: Eigendom van Alberdina Johanna Eggengoor en echtgenoot Gerrit Jan Poffers. In 1948 verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1948.

 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1949.

 

Legger 10950/8: Nieuwe sectie F-3139. Huis, bouw- en weiland. In 1958 bijbouw. Over op:
Legger 10950/13: Huis, schuur, erf, bouw- en weiland. In 1970 verbouw. Over op:
Legger 10950/14: In 1971 stichting. Over op:
Legger 10950/15: Huis, schuren, erf, bouw- en weiland aan de Hardenbergerweg 38.