Rigterink

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Rigterink, gelegen op de Bruchter Esch, geregistreerd onder sectie F no. 146 op legger 294 ten name van landbouwer Hendrik Rigterink en echtgenote Geesjen Oldewaterink. Zij waren op 9 augustus 1815 getrouwd te Hardenberg.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 294/5: Sectie F-146. Huis en erf. In 1861 testamentaire beschikking. Over op:
Legger 1783/23: Eigendom van Gerrit Richterink en echtgenote Zwaantje Bolks. Zij waren op 10 oktober 1868 getrouwd te Heemse. Huisnr. B-8. Huis, erf, schuur en stookhut. In 1877 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

 

Legger 1783/66: Nieuwe sectie F-1468. Huis, schuren en erf.

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

 

In 1898 boedelscheiding. Over op:
Legger 5584/47: Eigendom van Hendrik Richterink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 436, nr. 58). Huisnr. B-8. In 1913 stichting en sloop. Over op:

 

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1913.

Legger 5584/82: In 1921 herbouw. Over op:
Legger 5584/92: In 1923 herbouw en vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1922.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1923.

 

Legger 8804/1: Eigendom van Hendrik Richterink. Huisnr. B-14. Nieuwe sectie F-2778. Huis, schuren en weiland. Over op:
Legger 8804/2: In 1935 vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1945.

 

Legger 8804/3: Nieuwe sectie F-2886. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1947 boedelscheiding. Over op:
Legger 11629/1: Eigendom van Gerrit Richterink (geb. 22-12-1899) en echtgenote Jennigje van den Poll. Zij waren op 27 mei 1927 getrouwd te Heemse. Huisnr. B-15 op de Bruchter Esch. In 1952 gedeeltelijk vernieuwd en gedeeltelijk gesloopt. Over op:
Legger 11629/2: In 1955 verklaring van verjaring. Over op:
Legger 10260/36: Eigendom van Gerrit Richterink (geb. 22-12-1899) (voor 2/3e deel), rustend landbouwer, en van Hendrik Richterink (geb. 27-02-1929) en Egbert Richterink (geb. 01-05-1933) (beide voor 1/6e deel) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1008, nr. 39). In 1960 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 10260/38: In 1979 boedelscheiding. Over op:
Legger 14506/9: Eigendom van Hendrik Richterink (geb. 27-02-1929) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 3483, nr. 79). In 1980 opgegaan in ruilverkaveling. Over op:
Legger 19718: Sectie AB-350 Eigendom van Hendrik Richterink (geb. 27-02-1929) en echtgenote Dederika Hazelaar aan de Hardenbergerweg 28.