Raben

Op 2 november 1760 werd de ondertrouw geregistreerd tussen Jan Raben, afkomstig uit Veldhausen, en Geertjen Geertsen uit Brucht.

 

 

Vijf jaar later, op 2 juni 1765, werd hun zoon Gerrit gedoopt. 

 

 

Schout J.G. Pruim registreerde op 12 januari 1798 een akte op verzoek van Jan Raben te Brucht en deszelfs kinderen, als Gerrit Wunnink en Geertjen Raben, Gerrit Jan Meijerink en Jennegien Raben, Gerrit Raben en bruid Gerritdiena Gerrits. Zij verklaarden met elkaar een contract van maagscheiding (boedelscheiding) te hebben aangegaan over de gehele boedel en goederen en nalatenschap van Jan Raben en diens wijlen echtgenote Geertjen Stegeman. Allereerst was bepaald dat Gerrit Raben en Gerritdiena Gerrits de gerechte halfscheid van de gehele boedel en goederen, met de helft van de schulden en lasten, zouden bezitten. Daarvoor verplichtten zij zich om de boedel gezamenlijk met Jan Raben de rest van zijn leven te administreren en regeren. Na Jans overlijden zou ook de andere helft vervallen aan Gerrit en Gerritdiena. Daarentegen verplichtte het bruidspaar zich om de andere kinderen uit te boedelen met contant geld. Op 21 januari 1798 werd in de kerk te Hardenberg het huwelijk voltrokken tussen Gerrit Raben uit Brucht en Gerritdiena Gerrits van ’t Heemserveen.

 

 

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd het Raben, gelegen op de Bruchter Esch, geregistreerd onder sectie F no. 16 op legger 281 ten name van landbouwer Gerrit Raben en echtgenote Gerritdiena Gerrits.

 

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

 

Legger 281/2 en 3: Sectie F-16 en F-16a. Huis en erf. In 1850 verkoop. Over op:
Legger 984/3 en 4: Eigendom van Hendrik Snijders en echtgenote Geertjen Raben (en mede-eigenaren), landbouwers te Brucht. Zij zijn op 18 mei 1822 getrouwd te Heemse. In 1855 verkoop. Over op:
Legger 1260/3 en 4: Eigendom van Jan Herm Snijders en echtgenote Geesjen Snijders (en mede-eigenaren). Zij zijn op 13 oktober 1848 getrouwd te Heemse. Geesjen overleed op 23 januari 1857, waarna Jan Herm op 24 december 1857 hertrouwde met Jennigjen Dieters. In 1865 sloping en vereniging. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1865.

 

Legger 1260/15: Nieuwe sectie F-1136. Huis en erf. Huisnr. B-1. In 1885 boedelscheiding. Over op:
Legger 2037/31: Eigendom van Jan Herm Snijders en consorten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 334, nr. 83). In 1895 herbouw. Over op:
Legger 2037/37: In 1896 gedeeltelijke sloop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1896.

 

Legger 2037/38: Nieuwe sectie F-1952. Huis en erf. In 1912 boedelscheiding. Over op:
Legger 7236/10: Eigendom van de ongetrouwde Hendrik Jan Snijders enerzijds en Geesje Snijders, echtgenote van Willem Dorgelo, anderzijds (zie register van overschrijving hypotheken, deel 564, nr. 147). Hendrik Jan en Geesje waren kinderen van Jan Herm Snijders en diens tweede echtgenote Jennigjen Dieters. Mede-eigenaren waren Maria Dorgelo (dochter van Willem Dorgelo en Geesje Snijders) en echtgenoot Teunis Zandman. Zij waren op 14 mei 1909 getrouwd te Heemse. In 1930 verbouw. Over op:
Legger 7236/13: Huis, schuur en erf. In 1936 redres en vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936.

 

Legger 7236/15: Nieuwe sectie F-2912. Huis, schuur, erf en bouwland. In 1937 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1939.

 

Legger 7236/16: In 1948 verkoop en vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1948.

 

Legger 7236/17: Nieuwe sectie F-3142. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1949 successie. Over op:
Legger 7678/9: Eigendom van Teunis Zandman en Maria Dorgelo. In 1959 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 7678/12: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1961 verkoop. Over op:
Legger 13558/7: Eigendom van Gerrit Willem Zandman (geb. 08-04-1910) en echtgenote Hendrika Godeke, wonend te Brucht B-10. In 1964 successie. Over op:
Legger 12630/8: Eigendom van Gerrit Willem Zandman, landbouwer aan de Hardenbergerweg 47. In 1967 splitsing. Over op:
Legger 12630/13: In 1968 verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1968.

 

Legger 12630/14: Nieuwe sectie F-3567. Huis en tuin. In 1972 verbouw. Over op:
Legger 12630/15: In 1974 verkoop. Over op:
Legger 16927/1: Eigendom van Hendrik Jan Zandman.