’t Meesters

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Meesters, gelegen op de Bruchter Esch, geregistreerd onder sectie F no. 120 op legger 398 ten name van schoolmeester Teunis Waterink. Meester Waterink was op 25 mei 1821 te Heemse gehuwd met Hillechjen Wijchmink van ’t erve Wiegmink uit Bergentheim.

In de voorgevel van hun in 1821 gebouwde Meestershuis werd deze gevelsteen aangebracht:

Fotograaf: B. de Ruiter.
In de bakstenen van het oude meestershuis plaatste schoolmeester Teunis Waterink zijn initialen T.W., gevolgd door Cs Kr (betekenis nog onbekend). (Fotograaf: H.H. Bulthuis te Hardenberg).
’t Meisters, anno 1995 (Fotografe: J. de Jonge-Luisman, Hardenberg)
Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 398/3: Huis en erf. Sectie F-120. Later eigendom van oudste zoon Jan Hendrik Waterink en echtgenote Aaltjen Nijeboer. Zij waren op 28 juni 1850 getrouwd te Heemse. Huisnr. B-18. In 1877 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1877. Sectie F-1474.

Legger 398/33: Nieuwe sectie F-1474. Huis, schuur en erf. In 1890 boedelscheiding. Over op:
Legger 4923/30: Eigendom van zoon Teunis Waterink en echtgenote Gezina Kremer (zie register van overschrijving hypotheken, deel 375, nr. 37). Zij waren op 2 juli 1885 getrouwd te Heemse. Huisnr. B-18. In 1906 sloop en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1906. Sectie F-2257.

Legger 4923/43: Nieuwe sectie F-2257. Huis, schuur en erf op de Bruchter Esch.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936. Sectie F-2257.
Kadastrale hulpkaart, anno 1948.

Legger 4923/54: Huis, schuren en erf. In 1951 sloping en stichting varkensschuur. Over op:
Legger 4923/63: In 1953 sloping en stichting landbouwschuur. Over op:
Legger 4923/64: In 1959 stichting garage. Over op:
Legger 4923/66: Eigendom van Alberdina Waterink (geb. 22-03-1903) (voor 1/2e deel) en Gezina Rigterink (geb. 28-09-1910) en Teunis Rigterink (geb. 16-02-1912) (beide 1/4e deel). Hardenbergerweg 30 te Brucht. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.

Het huis B-14 (later Hardenbergerweg 30) werd laatstelijk bewoond door Teunis Rigterink en echtgenote Berendina Scholtmann. Berendina was geboren te Scholtmanseck, Heesterkante (parochie Emlichheim), maar woonde tijdens haar jeugdjaren in Radewijk. Zij zijn op 24 mei 1946 getrouwd te Hardenberg. Teunis overleed op 9 mei 1990 en Berendina op 7 oktober 2017. Hun dochter Aaltje (Alie) Rigterink trouwde op 24 september 1971 te Hardenberg met Jan Welleweerd. Zij betrokken een woning naast het ouderlijk huis (Hardenbergerweg 32).