Kuikenjans of Kökkenjans

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Kuikenjans of Kökkenjans, gelegen op de Bruchter Esch, geregistreerd onder sectie F no. 125 op legger 226 ten name van landbouwer Jan Hendrik Meijerink en echtgenote Hendrikjen Bolks. Zij waren op 7 mei 1824 te Heemse getrouwd.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 226/3: Sectie F-125. Huis en erf. Hendrikjen Bolks overleed op 16 mei 1836 in huisnr. 8 te Brucht.

Op 30 maart 1837 hield notaris Antoni van Riemsdijk een openbare verkoop van allerhande roerende goederen, op verzoek van en ten huize van Jan Hendrik Meijerink, weduwnaar van Hendrikjen Bolks (aktenr. 1251, scan 47). 

Jan Hendrik Meijerink stierf op 11 maart 1859. De eigendom van ’t Kuikenjans verviel op dochter Fennigjen Meijerink en haar man Albert Herbert. Zij waren op 7 juni 1850 getrouwd te Heemse. In 1863 successie. Over op:
Legger 2045/22: Eigendom van Albert Herbers en Fennigjen Meijerink. Fennigjen overleed op 28 januari 1863, waarna haar man op 4 mei 1864 te Heemse hertrouwde met Hendrikjen Hilberink. Huisnr. B-10. Huis, erf en twee schuren. In 1877 bijbouw en splitsing. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

 

Legger 2045/46: Nieuwe sectie F-1471. Huis, schuren en erf. Huisnr. B-10. Albert Herbert overleed op 25 juli 1889.

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

 

In 1891 boedelscheiding. Over op:
Legger 4958/42: Eigendom van zoon Jan Hendrik Herbert (geb. 08-01-1855) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 380, nr. 69). Hij trouwde op 8 mei 1896 te Heemse met Gesina Warmink uit Diffelen. In 1903 verbouw. Over op:
Legger 4958/60: Huis, schuur, stookhuis en erf. In 1904 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1904.

 

Legger 4958/61: Sectie F-2107. Huis, schuren en grasland. Eigendom van Gesina Herbert-Warmink en kinderen. In 1944 boedelscheiding. Over op:
Legger 11385/24: Eigendom van Hendrik Herbers. In 1949 stichting. Over op:
Legger 11385/40: In 1954 stichting. Over op:
Legger 11385/41: In 1955 sloping. Over op:
Legger 11385/42: In 1961 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 11385/44: In 1970 verkoop. Over op:
Legger 15639/1: Eigendom van G. Herbers (geb. 12-12-1936) aan de Hardenbergerweg 26.