Huisjes

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 werd ’t Huisjes, gelegen op de Bruchter Esch, geregistreerd onder sectie F no. 86 op legger 225 ten name van landbouwer Harm Meijerink en echtgenote Aaltjen Huisjes. Zij waren op 11 juli 1813 getrouwd in Hardenberg.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 225/5: sectie F-86. Huis en erf. In 1855 verkoop. Over op:
Legger 1261/5: Eigendom van Jan Meijerink en mede-eigenaren. Jan Meijerink was op 15 mei 1847 te Heemse getrouwd met Fennigjen Brinkjans. In 1861 markeverdeling. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1861.

 

In de ‘Tubantia’ van 25 januari 1882 werd gemeld: 
Ambt Hardenberg, 22 Jan. Heden voormiddag 10 uur is een schuur van den landbouwer Jan Meijerink te Brucht, door een onbekende oorzaak geheel afgebrand. Het daarin aanwezige hooi en stroo, alsmede twee wagens, een ploeg en verdere landbouwgereedschappen werden mede de prooi der vlammen. Een en ander was niet tegen brandschade verzekerd. Het woonhuis van voornoemden Meijerink, dat slechts op 6 meter afstand van de schuur verwijderd stond, is, tengevolge der windstilte en door het met natte kleeden te bedekken, behouden gebleven.

Legger 2038/3: Eigendom van Jan Meijerink en mede-eigenaren. Nieuwe sectie F-541. Huis en erf. Huisnr. B-33. In 1898 successie. Over op:
Legger 4846/20: Eigendom van Willem Meijerink en echtgenote Geertje Herbers. Zij waren op 10 mei 1883 getrouwd te Heemse. In 1899 sloop. Over op:
Legger 4846/29: Erf. In 1900 sloop. Over op:
Legger 4846/32: Erf. In 1920 boedelscheiding. Over op:
Legger 8291/9: Eigendom van Harm Bolks, landbouwer te Brucht.