Hannink

Op 30 april 1793 trouwde Hendrikjen Hannink met Gerrit Stoeten uit Rheeze. Het echtpaar vestigde zich op ’t Hannink in Brucht en Gerrit adopteerde de erfnaam van zijn vrouw. Enkele weken eerder, op 5 april, waren de huwelijkse voorwaarden van ’t aanstaande echtpaar geregistreerd door verwalter schout D. Odink. Daarin was in de eerste plaats bepaald dat na de voltrekking van ’t huwelijk de helft van de gehele boedel en goederen van de overleden vader van de bruid, Egbert Hendriks Warmink (genaamd Hannink), en nog in leven zijnde moeder Hendrikjen Lucassen Bouwhuis, met de helft van alle schulden en lasten van dien, zouden overgaan op het bruidspaar.

 

 

In de oudste kadastrale leggers, anno 1832, komt het erve Hannink voor onder sectie F no. 81 op de zgn. Bruchter Esch op leggernummer 127. Het was toen eigendom van Hendrikjen Hannink, de weduwe van Gerrit Hannink (geboren Stoeten).  Gerrit Hannink was op 16 februari 1821 in Brucht gestorven.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 127/6: Huis en erf. Sectie F-81. In 1856 boedelscheiding. Over op:
Legger 1407/6: Eigendom van Egbert Hannink en echtgenote Wibbegien Snijders. Zij waren op 28 juli 1837 getrouwd te Heemse. In 1861 markeverdeling. Over op:
Legger 1407/20: Nieuwe sectie F-551. Huis en erf. Huisnr. B-22. Egbert Hannink overleed op 22 maart 1872 te Brucht. In 1877 boedelscheiding. Over op:
Legger 3707/19: Eigendom van de broers Gerrit Hannink en Hendrik Hannink.

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

 

In 1887 boedelscheiding. Over op:
Legger 4686/6: Eigendom van Hendrik Hannink en echtgenote Asselina Kamphuis (zie register van overschrijving hypotheken, deel 352, nr. 38). Zij waren op 28 april 1887 getrouwd te Heemse. Hendrik was daarvoor getrouwd geweest met Zwaantje Odink, maar zij was op jonge leeftijd (35) overleden. Huis, erf en schuur. In 1888 gedeeltelijk gesloopt en splitsing. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1888.

 

Legger 4686/9: Nieuwe sectie F-1808. Huis en erf. In 1901 stichting en vereniging percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1909.

 

Legger 4686/22: Huis, schuren, erf en weiland. Nieuwe sectie F-2045. In 1924 herbouw. Over op:
Legger 4686/27: In 1928 boedelscheiding. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1937.

 

Legger 9149/29: Eigendom van Egbert Hannink, Gerrit Willem Hannink en Hendrik Jan Hannink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 733, nr. 82). In 1940 boedelscheiding. Over op:
Legger 10997/26: Eigendom van Hendrik Jan Hannink (geb. 29-03-1901) en echtgenote Zwaantje Nijman (zie register van overschrijving hypotheken, deel 865, nr. 133). Zij waren op 5 april 1929 getrouwd. In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 10997/40: In 1954 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 10997/41: In 1966 splitsing. Over op:
Legger 10997/46: 

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1968.

 

Legger 12952/769: Eigendom van de Stichting Beheer Landbouwgronden (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1699, nr. 143). Sectie F-3566. Huis, schuur, bouw- en grasland. In 1972 veiling. Over op:
Legger 15936/2: Eigendom van caféhouder G.J. Plasman en echtgenote C.M. Hesselman, Maatdijk 4.