Bokking

De boerderij van de familie Boerrigter op het voormalige erve Bokking in Brucht, met v.l.n.r.: Jan Hendrik Boerrigter (geb. 1898), Johanna Wilmina Boerrigter (geb. 1896), dienstmeid Jennigje Langius, Hermann Johann Boerrigter (geb. 1864) en Gesien Groote Balderhaar (geb. 1865), knecht met ploeg en Frederik Gerrit Boerrigter (geb. 1906). De boerderij is in de jaren ’70 afgebroken.

 

Op 14 april 1769 registreerde de schout de overdracht van de navolgende percelen van het erve Wicherink of Bukking te Brucht, door Jan Coenraad Pruimers en Simon Volten, tijdelijk kerkmeesters van het Binnengasthuis van de Stad Zwolle, aan P.T. Golts, burgemeester van de Stad Zwolle, en ds. Stolte, predikant te Heemse, ieder voor een halfscheid. Het betrof het woonhuis met enige groenlanden en gooren, het stuk zaailand voor het huis en een volle whaere in de marke Brucht. De kavels waren met toestemming van de raad en meente van de stad Zwolle van 24 juni 1768 en op 12 oktober daaropvolgende ten overstaande van het schoutengericht van Hardenberg publiek verkocht.

Verwalter schout G.J. Crull verleed op 5 juni 1794 een akte waarbij het eerste perceel van ’t erve Bokking te Brucht, bestaand in het huis met de daaraan gelegen goorden en zaailand en een vierde van een volle whaare in de marke van Brucht door Jan Geugies en Fenne Balhaar te Loozen werd overgedragen aan burgemeester Rutger Santman en echtgenote Jennegien Rustenberg te stad Hardenberg. Het Bokking was door het echtpaar Geugies aangekocht tijdens de publieke veiling van 2 augustus 1791 die in opdracht van de erfgenamen van oud-burgemeester en ontvanger Berend van Marle en echtgenote Helena Eva Golts was gehouden.

In de oudste kadastrale leggers, anno 1832, komt het erve Bokkink voor onder sectie F no. 114 op de zgn. Bruchter Esch op leggernummer 304. Het was toen eigendom van koopman Jan Santman Rutgerszoon te stad Hardenberg. 

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 304/8: Sectie F-114. Huis en erf. 

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 21 februari 1851 werd een openbare verkoop aangekondigd in opdracht van Jan Santman Derkjanszoon te Hardenberg. Ook het erve Bokking in Brucht ging toen onder de hamer.

 

 

Legger 489/68: Eigendom van Isaac Antonij van Royen, advocaat en notaris te Zwolle. In 1851 ruiling. Over op:
Legger 9/21: Eigendom van landbouwer Berend Balderhaar te Brucht. In 1861 afbraak. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1861. De boerderij op het erve Bokking is afgebroken.

 

Legger 9/24: Nieuwe sectie F-499. Bouwland. In 1861 markeverdeling. Over op:
Legger 2052/5: Eigendom van landbouwer Harm Roelofs te Brucht. In 1874 stichting nieuw huis. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1874. Op het perceel van ’t vroegere erve Bokking is een nieuw huis gebouwd.

 

Legger 2052/49: Nieuwe sectie F-1394. Huis op de Bruchter Esch. Huisnr. B-19. In 1882 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 2459/69: Eigendom van landbouwer Harm Roelofs te Brucht. In 1892 boedelscheiding en afgang legaat. Over op:
Legger 5052/52: Eigendom van Gesien Groote Balderhaar (zie register van overschrijving hypotheken, deel 390, nr. 100). In 1894 sloop. Over op:
Legger 5052/64: Erf. In 1895 verklaring. Over op:
Legger 5239/52: Eigendom van Gesien Groote Balderhaar en echtgenoot Herman Johann Boerrigter. Zij waren op 20 juli 1894 getrouwd te Heemse. In 1895 sloop. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1895.

 

Legger 5239/63: Nieuwe sectie F-1936. Bouw- en grasland.