Landlust

Legger 10416/1: Sectie H-1753. Huis. Eigendom van Margje Wemmenhove, weduwe van Egbert Horstra, koopvrouw te De Krim en consort Jan Feddes te Krim. In 1936 scheiding en rectificatie. Over op:
Legger 10435/1: Sectie H-1753. Huis. Eigendom van Jan Feddes en echtgenote Grietje Poel te De Krim. In 1936 stichting landbouwschuur en vereniging van percelen. Over op:

 

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1937. Sectie H-3078.

 

Legger 10435/2: Nieuwe sectie H-3078. Twee huizen en bouwland. In 1944 verval vrijdom. Over op:
Legger 10435/4: In 1947 gedeeltelijke vernieuwing en sloop. Over op:
Legger 10435/5: In 1947 stichting stal en aanbouw. Over op:
Legger 10435/6: In 1951 gedeeltelijk vernieuwd na brand. Over op:
Legger 10435/7: In 1955 verkoop. Over op:
Legger 12692/1: Sectie H-3078. Twee huizen, schuren, bouw- en grasland. Eigendom van Willem Feddes en echtgenote Jantje van der Graaf. Zij zijn op 4 juni 1937 getrouwd te Ambt Hardenberg. In 1959 sloping oud huis naast boerderij. Over op:
Legger 12692/4: Sectie H-3078. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1960 stichting. Over op:
Legger 12692/5: In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 12692/9: Nieuwe sectie T-496. In 1975 boedelscheiding. Over op:
Legger 17574/3: Sectie T-496. Huis, schuren en bouwland aan de Van Roijensweg 79. Eigendom van B.H. Feddes en G. Reinders.