Vredehoeve

De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1934 een vergunning voor de bouw van deze boerderij die in opdracht van L. Salomons werd gerealiseerd op sectie H-2922. De boerderij was een ontwerp van de Hardenberger architect Willem van Straten. Een gevelsteen herinnert aan de bouwmeester “Anno 1934. W. van Straten. Architect”.

Kadastrale geschiedenis
Legger 5992/28: Sectie H-2761. Huis, transformatorhuisje, bouwland en weiland. In 1932 verkoop en stichting boerderij. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1932.

Legger 5992/29: Nieuwe sectie H-2922. Huis, schuur en bouwland. In 1939 verval vrijdom. Over op:
Legger 5992/39: Sectie H-2922. Huis, schuur en bouwland. 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1937.
Kadastrale veldwerkkaart, 23 juli 1952 (sectie H-2922).