Van Roijensweg 44

De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1940 een vergunning voor de bouw van deze boerderij op het kadastraal perceel sectie H-3052. De vergunning stond op naam van de N.V. Veenderij Erven mr. I.A. van Royen.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1936. Het nog onbebouwde perceel H-3052.

Legger 2980/1681: Sectie H-3052. Huis, bouwland, veen en water. In 1944 stichting boerderij en vereniging. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, maart 1944 (sectie H-3394).
Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1944. De nieuwbouw is ingetekend op perceel H-3052 en wijzigde in H-3394.

Legger 2980/1810: Nieuwe sectie H-3394. Drie huizen, schuren, bouwland, water en veen. In 1950 splitsing. Over op:
Legger 2980/1864: Sectie H-3394. In 1950 stichting huis. Over op:
Legger 2980/1891: Sectie H-3394. Vier huizen, schuren, veen, bouwland en water. In 1952 afstand en stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1952.

Legger 2980/1906: Nieuwe sectie H-3523. In 1955 verval vrijdom. Over op:
Legger 2980/1983: Sectie H-3523. In 1957 stichting, splitsing, registratie vrijdom. Over op:
Legger 2980/2010: Sectie H-3523. Vijf huizen, schuren, bouwland, veen en water. In 1960 uitgifte in erfpacht enz. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, november 1959 (sectie H-3776).

Legger 2980/2048: Nieuwe sectie H-3776. Drie huizen, schuren, bouwland, veen en water. In 1864 splitsing. Over op:
Legger 2980/2088: Twee huizen, schuren, bouwland, veen en water. In 1965 splitsing. Over op:
Legger 2980/2102: In 1966 verbouwing. Over op:
Legger 2980/2107: In 1969 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 8625/74: Na ruilverkaveling nieuwe sectie T-511. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van de N.V. Veenderij erven mr. I.A. van Royen te Zwolle. In 1974 omzetting in BV. Over op:
Legger 16324/52: Eigendom van de Veenderij Erven mr. I.A. van Royen BV, gevestigd te Hardenberg. In 1978 ruiling enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1978.

Legger 16324/102: Nieuwe sectie T-869. Huis, schuren en bouwland. In 1980 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 19601/21: Eigendom van Veenderij Erven mr. I.A. van Roijen BV, gevestigd te Hardenberg. In 1981 gewijzigd in Exploitatiemaatschappij De Windstreken II BV, gevestigd te Hilversum. In 1987 verkoop. Over op:
Legger 25893/2: Eigendom van N.V. Landbouwmaatschappij de Bathpolders, gevestigd te Rilland en Bath.