’t Weveralberts

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Derk Jan Nijman en echtgenote Geertjen Kampherbeek. De boerderij staat op legger 254 onder sectie C no. 161.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Kadastrale geschiedenis
Legger 254/17: Sectie C-161. Huis en erf. Eigendom van Derk Jan Nijman en echtgenote Geertjen Kampherbeek. Zij zijn op 18 september 1810 getrouwd te Heemse. In 1860 boedelscheiding. Over op:
Legger 1802/2: Eigendom van landbouwer Derk Jan Nijman. In 1861 verkoop. Over op:
Legger 1800/2: Eigendom van Hendrik Nijman en echtgenote Fennigjen Schutte. Zij zijn op 5 september 1851 te Heemse. Huisnr. H-34. Huis, erf en schuur. In 1889 boedelscheiding. Over op:
Legger 4858/4: Eigendom van landbouwer Willem Ekkelenkamp en echtgenote Gerritdina Berendina Nijman. Zij zijn op 7 september 1877 getrouwd te Heemse. In 1908 stichting en vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908.

Legger 4858/21: Nieuwe sectie C-1229. Huis, schuur en weiland. In 1917 boedelscheiding. Over op:
Legger 7817/9: Eigendom van Hendrik Ekkelenkamp en echtgenote Jantje ter Wijlen. Zij zijn op 15 mei 1903 getrouwd in Heemse. In 1925 stichting. Over op:
Legger 7817/10: Huis, schuren en weiland. In 1930 stichting. Over op:
Legger 7817/11: In 1934 vereniging en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934.

Legger 10226/1: Nieuwe sectie C-1307. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. Eigendom van Hendrik Ekkelenkamp en consorten. In 1934 sloop en herbouw. Over op:
Legger 10226/2: Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. In 1941 ruiling. Over op:
Legger 7817/14: Eigendom van Hendrik Ekkelenkamp. In 1949 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 7817/16: In 1954 gedeeltelijk vernieuwd en stichting. Over op:
Legger 7817/17: In 1959 stichting. Over op:
Legger 7817/18: In 1967 boedelscheiding. Over op:
Legger 14856/5: Eigendom van Jan Ekkelenkamp (geb. 05-12-1908) en echtgenote Geesje Harsmölle. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.
Legger 19624/2: Nieuwe sectie Z-720. Huis, erf, schuur en cultuurgrond aan de Rodedijk 32.