’t Platten

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van timmerman Klaas Hultink. De boerderij staat op legger 165 onder sectie C no. 323.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Kadastrale geschiedenis
Legger 165/4: Sectie C-323. Huis en erf. Eigendom van timmerman Klaas Hultink en mede-eigenaar te Baalder. Klaas was op 16 augustus 1823 te Heemse getrouwd met Grietjen Mepjans. In 1864 successie. Over op:
Legger 1284/14: Eigendom van Klaas Hultink, weduwnaar van Grietjen Mepjans. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 3166/5: Eigendom van Egbert Roelofs (zoon van Geertjen Holtink en echtgenoot Albert Roelofs) en consorten. In 1874 boedelscheiding. Over op:
Legger 3284/4: Eigendom van landbouwer Egbert Roelofs. Huisnr. H-16.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

In 1882 volgde verkoop. Over op:
Legger 4253/3: Eigendom van Jan Bosch en echtgenote Geesien Hazelaar (en consorten Albert en Evert Bosch). Jan en Geesien waren op 26 mei 1882 getrouwd in Gramsbergen. In 1892 herbouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1892.

Legger 4253/9: Nieuwe sectie C-943. Huis, bouw- en weiland. In 1911 stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1912.

Legger 4253/10: Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1923 boedelscheiding. Over op:
Legger 6698/12: Eigendom van landbouwer Gerrit Bosch Janszoon en echtgenote Jennegien Weiden. Zij zijn op 18 juni 1914 getrouwd te Heemse. In 1930 verkoop. Over op:
Legger 9651/4: Sectie C-943. Eigendom van Evert Jan Schutte en echtgenote Alberdina Volkering (voor 2/3e). Zij zijn op 28 mei 1926 getrouwd in Heemse. Verder waren Derk Schutte en Johanna Hamberg-Schutte beide voor 1/6e eigenaar. In 1964 splitsing enz. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964.

Legger 14198/1: Nieuwe sectie C-1453. Huis, schuur, bouwland en grasland. Eigendom van landbouwer Evert Jan Schutte. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 9651/5: Eigendom van Alberdina Volkering, weduwe van Evert Jan Schutte (en consorten). In 1974 verkoop. Over op:
Legger 14300/2804: Eigendom van de gemeente Hardenberg.

Tegenwoordig moeten we het verdwenen erf situeren even ten oosten van het Wilgenstuk 19.