’t Klein Hakkers

Notaris Antoni van Riemsdijk begon op 24 juni 1819 met de openbare veiling van vaste goederen behorend tot de erven ’t Vierlink en den Asschert te Baalder, op verzoek van het bestuur van de stad Hardenberg, ter aflossing van schulden. Koning Willem I had er op 16 oktober 1818 zijn persoonlijke toestemming voor gegeven. Kavel nr. 1 betrof het erfjen het Hakkers, bestaande uit deszelfs behuizinge numero 17, den gaarden, het groenland, den Vierlings- en den Nieuwenhoek, tezamen groot 7/12 morgen, zijnde tiendvrij, gelegen in deszelfs bekende bepaalingen ten westen van en aan het erfjen het Blankvoorts te Baalder, bemeijerd door Herm Veldman. Het kavel werd ingezet door Antoni Santman, rentenier te stad Hardenberg, voor f. 650,50. Kavel nr. 2 betrof den Asschert, veld-, bos- en groengrond, gebruikt door Herm Veldman, hebbende ten zuidoosten het erfjen Blankvoorts, ten noordoosten de landen van Harm Koning, ten zuiden den Vierlings-hoek van ’t eerste kavel. Ook dit kavel werd ingezet door Antoni Santman, voor 105 gulden (aktenr. 66, scan 106). Een week later, op 1 juli, vond de definitieve veiling plaats. Voor kavel 1 en 2 samen werd door landbouwer Gerrit van ’t Holt te Baalder ’t hoogste bod uitgebracht, namelijk 855 gulden (aktenr. 70, scan 124). Op 3 augustus 1819 werd e.e.a. nog bekrachtigd (aktenr. 86, scan 166).

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Gerrit van ’t Holt en echtgenote Aaltjen Waterink. De boerderij staat op legger 156 onder sectie C no. 169.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Kadastrale geschiedenis
Legger 156/7: Sectie C-169. Huis en erf. Eigendom van Gerrit van ’t Holt en echtgenote Aaltjen Waterink. Zij zijn op 19 september 1818 getrouwd te Hardenberg. Huisnr. A-32.

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880.

In 1884 verkoop. Over op:
Legger 4434/9: Eigendom van Gerrit Amsink en echtgenote Hendrikjen van ’t Holt (kleindochter van Gerrit van ’t Holt en Aaltjen Waterink). Mede-eigenaren waren Gesina en Hendrik Jan van ’t Holt. In 1890 verkoop. Over op:
Legger 4920/9: Eigendom van Gerrit Amsink en Hendrikjen van ’t Holt. In 1912 boedelscheiding. Over op:
Legger 7252/8: Eigendom van Gerrit Amsink en consorten (voor de helft) en van Hendrik Jan Nijman (de andere helft). Huisnr. A-32. In 1927 herbouw. Over op:
Legger 7252/20: Huis, schuren en erf. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 9848/8: Eigendom van Hendrik Jan Nijman D.J.zn. Vruchtgebruiker was Gerrit Amsink. In 1953 verkoop. Over op:
Legger 12359/6: Eigendom van Hendrik Jan Reinders en echtgenote Hendrika Johanna Nijman. In 1954 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 12359/17: In 1956 verbouw. Over op:
Legger 12359/18: In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling.

Tegenwoordig moeten we het erf situeren aan de Rodedijk 28.