Engbers

Schout J.G. Pruim registreerde op 27 mei 1797 de huwelijksvoorwaarden tussen bruidegom Berend Engbers en bruid Geesjen Jan Hendriks. Daarin werd onder meer bepaald dat meteen na de voltrekking van het huwelijk de gerechte halfscheid van de gehele boedel en goederen van de overleden vader Willem Engbers en de nog in leven zijnde moeder van de bruidegom Hendrikjen Engbers, met de helft van de schulden en lasten, over zou gaan op het bruidspaar. Een maand later, op 25 juni, werd het huwelijk voltrokken in de kerk te Hardenberg.

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Berend Engbers en echtgenote Geesien Hendriks. Zij stierf nog datzelfde jaar, op 16 april. Het erf was geregistreerd in sectie F no. 663 op legger nr. 112.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Berend Engberts overleed op 4 december 1842. In 1851 vond een boedelscheiding plaats. Over op 907/5.
Legger 907/5: eigendom van landbouwer Asse Reinink te Anevelde en echtgenote Jennegien Engberts. Zij waren op 30 april 1835 getrouwd te Gramsbergen.
In 1852 volgde verkoop. Over op 936/5.
Legger 936/5: eigendom van Asse Reink (overleed in 1857) en Jennegien Engberts en hun dochters Geesjen Reinink (gehuwd met Hendrik Jan Stegeman) en Willemina Reinink (gehuwd met Frederik Ridderman).
In 1874 volgde verkoop. Over op 936/23.
Legger 936/23: nieuwe sectie F-1390. Over op 1992/21.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1855.

 

Legger 1992/21: eigendom van Willemina Reinink en Frederik Ridderman. Zij waren getrouwd op 8 december 1859 in Gramsbergen. Ze bewoonden het huisnr. H-5., bestaand uit huis, erf en schuur. Willemina overleed op 15 juni 1866. Daarna hertrouwde Frederik met Aaltjen Wolbink uit Baalder. Dat huwelijk werd op 5 mei 1870 in Gramsbergen voltrokken.
In 1910 boedelscheiding. Over op 3668/16.
Legger 3668/16: eigendom van Jennegien Ridderman en Jan Hendrik Nijzink. Zij waren getrouwd op 14 mei 1880 in Gramsbergen.
In 1927 vernieuwd. Over op 3668/31.
Legger 3668/31: successie in 1927. Over op 4442/22.
Legger 4442/22: eigendom van Frederik Nijzink, landbouwer te Anevelde (H-8). Hij was de oudste zoon van Jan Hendrik Nijzink en Jennegien Ridderman. Frederik trouwde op 26 oktober 1911 te Gramsbergen met Hendrikje Hans uit Ane.

De oude boerderij had voor haar herbouw in 1930 nog een fundering van zware brokken oersteen, moerasijzer, een bouwsteen die in het Vechtdal volop aanwezig is. De grote woonkeuken bezat nog een mooie keitjesvloer en een boezem die de volle breedte van de stapelmuur besloeg. 

In 1930 verbouw. Huisnr. H-5. In 1946 in de ruilverkaveling opgenomen. Nieuwe sectie F-3447. In 1953 stichting. In 1955 boedelscheiding. Over op 5567/6.
Legger 5567/6: eigendom van Jan Hendrik Nijzink (geb. 13-04-1913). In 1957 stichting. In 1958 verbouw. In 1962 stichting. In 1973 verbouw. Anevelde, H-7. In 1978 boedelscheiding en deling. Over op 7173/4.
Legger 7173/4: eigendom van Frederik Nijzink (geb. 06-04-1941) te Anevelde H-7 (later Engbersweg 8).