Westerman

Op 10 mei 1772 registreerde de schout een schuldbekentenis met hypotheekstelling door Hendrik Westerman en zijn huisvrouw Geertien Jansen, aan Egbert Takman en zijn huisvrouw Jannegien Bijleveld, voor een somma van 550 Car. guldens. Als onderpand diende het eigendommelijke en door hen bewoonde goed, het Westermans genaamd, te Anerveen.

Hendrik Harms Westerman was in 1754 getrouwd met Geertje Jansen Warners. Hun zoon Gerrit Westerman trouwde op 21 juni 1797 in de kerk te Hardenberg met Hermpjen Nijmeijer uit Ane. Hun huwelijksvoorwaarden waren op 27 mei geregistreerd door schout J.G. Pruim. Daarin stond o.a. dat de helft van de boedel en goederen van de ouders van de bruidegom meteen na de voltrekking van het huwelijk zou overgaan op het bruidspaar. Na het overlijden van de ouders zou ook de andere helft toekomen aan Gerrit en Hermpjen.

In 1832 was het huis en erf eigendom van Fennigjen Hamhuis, weduwe van Willem Warners. Zij waren op 11 februari 1815 getrouwd te Hardenberg. Willem was op 18 maart 1826 overleden te Anerveen. Het erf in de zgn. ‘Oostelijke Slagen’ was geregistreerd in sectie A no. 244 op legger nr. 464. Het erf is nu geadresseerd aan de Anerveenseweg 60.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

464/4: sectie A-244. Huis en erf. Eigendom van dochter Aaltjen Hamhuis en echtgenoot Evert Roelofs. Aaltjen was een dochter van Fennigjen Hamhuis en haar eerste man Gerrit Hendriksz. Hamhuis die al in 1814 was gestorven te Anerveen. Aaltjen en Evert trouwden op 11 mei 1826 te Gramsbergen. In 1856 afbraak. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1857.

 

464/27: Sectie A-729. Huis en erf. Over op:
1243/17: Eigendom van Harm Roelofs en echtgenote Evertjen Bosch. Zij waren op 26 november 1853 getrouwd te Gramsbergen (zie register van overschrijving hypotheken deel 16, nr. 1403). Mede-eigenaren waren Harms ongetrouwde broer Gerrit Willem en zijn zusje Fennegien die getrouwd was met Hendrik Jan Nijmeijer. Huisnr. C-25. In 1876 boedelscheiding. Over op:
2133/16: Eigendom van Klazina Assen, weduwe van Harm Roelofs. Na het overlijden van Evertjen Bosch was Harm op 7 februari 1867 te Gramsbergen hertrouwd met Klaziene Assen.  Mede-eigenaren waren haar zoon Hendrik Jan Roelofs en de overige kinderen (zie registers van overschrijving deel 29/792 en 266/54). Huisnr. C-25. In 1877 vereniging van percelen en bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

 

2133/19: Nieuwe sectie A-1425. Huis, erf en 2 schuren. In 1883 gedeeltelijk afgebrand. Over op:

 

Zwolsche Courant van 7 februari 1883.

 

2133/20: In 1884 herbouw. Over op:
2133/21: In 1884 ruiling. Over op:
2616/13: Zie register van overschrijving hypotheken deel 332/114. In 1896 verkoop. Over op:
3057/9: Eigendom van Jan Odink en Evertjen Gieljan. Zij waren op 18 februari 1888 getrouwd te Gramsbergen. Evertjen (of Everdina) was daarvoor getrouwd geweest met Hendrik Jan Roelofs, een zoon uit het huwelijk van Harm Roelofs en diens eerste vrouw Evertjen Bosch. In 1924 verkoop. Over op:
4129/10: Eigendom van Evert Jan Seinen (zie register van overschrijving deel 692, nr. 109), landbouwer te Anerveen, huisnr. C-29. Huis, varkenskooi en erf in ’t zgn. ‘Markveld’. In 1925 stichting. Over op:
4129/15: In 1926 vereniging. Over op:
4129/16: Nieuwe sectie A-3407 in de ‘Oosterslagen’. Huis, schuren, erf en veengrond. In 1931 verbouw. Over op:
4129/18: In 1938 bijbouw. Over op:
4129/19: In 1959 wijziging. Over op:
4129/20: In 1960 verkoop. Over op:
5789/1: Eigendom van Evert Seinen en echtgenote Zwaantje Eshuis. In 1967 sloping en stichting. Over op:
5789/2: In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Nieuwe sectie K-168. Boerderij, erf, weiland. In 1971 successie. Over op:
5788/6: Eigendom van Evert Seinen (geb. 28-07-1932) te Anerveen C-29. In 1971 en 1978 verbouw. In 1980 verkoop. Over op:
5788/17: Nieuwe sectie K-299 aan de Anerveenseweg 60.