Warnders

In 1832 was het huis en erf eigendom van Gerrit Crull, landbouwer te Uelsen. Het recht van opstal behoorde aan landbouwer Hendrik Warnders. Het erf in de zgn. ‘Oostelijke Slagen’ was geregistreerd in sectie A no. 216 en 216a op legger nr. 79. Het erf is nu geadresseerd aan de Anerveenseweg 66.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Op 24 maart 1847 hield notaris Willem Swam uit Gramsbergen een openbare veiling van op stam staande eikenboomen, staande op het erve Wernders te Aanerveen. Hij deed dat op verzoek van de eigenaar, logementhouder Gerrit Crull op den Belt te Venebrugge.

 

77/1: Later eigendom van Hermannus Lambertus Crull en verdere erfgenamen van Gerrit Crull en Johanna Santman. In 1870 werd het verkocht. Over op:
1742/1 en 2: Eigendom van Willem Gieljan en echtgenote Wubbegien Bosch, landbouwers te Anerveen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 24, nr. 495). Zij waren op 15 april 1847 getrouwd te Gramsbergen. In 1877 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1881.

1742/30: Nieuw sectienr. A-1424. Huisnr. C-28. Huis, erf en schuur. In 1881 herbouw. Over op:
1742/33: In 1884 stichting. Over op:
1742/35: In 1888 verval vrijdom. Over op:
1742/36: In 1900 verkoop. Over op:
3200/3: Eigendom van Hendrik Jan Snijders, landbouwer te Holthone (later te Anerveen) (zie register van overschrijving, deel 452/63). In 1906 herbouw. Over op:
3200/20: In 1907 vereniging en hermeting perceel. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1907.

3200/22: Nieuw sectienr. A-2962. Huis, schuren, weiland en bomen. In 1921 bijbouw. Over op:
3200/28: In 1928 boedelscheiding. Over op: 
4480/1: Eigendom van Jan Hendrik Snijders en echtgenote Hendrikje Haandrikman (en levenslang vruchtgebruik voor vader Hendrik Jan Snijders) te Anerveen, C-32. Jan Hendrik en Hendrikje waren op 17 mei 1918 getrouwd te Gramsbergen (zie register van overschrijving deel 733, nr. 174). In 1951 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
4480/17: In 1953 successie. Over op:
5447/24: Eigendom van Jan Hendrik Snijders en Hendrikje Haandrikman en later hun zonen Hendrik Jan en Gerrit Snijders. In 1954 bijbouw. In 1967 boedelscheiding. Over op:
6182/1: Eigendom van Hendrik Jan Snijders en echtgenote Jantien Meijerink aan de Anerveenseweg 66. In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
6182/10: Sectienr. K-164. Boerderij, erf en weiland.