’t Koers

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 20 augustus 1819 een hypotheekakte op verzoek van Jan Merjenburgh, weduwnaar van Johanna Maria Pruim, winkelier te Gramsbergen. Hij was 2.000 gulden schuldig aan de heren Hermanus Jacobus Dassen en Derk Jan Zweers, kooplieden te Zwolle, aldaar negotiërende onder de firma van H.J. Dassen en D.J. Zweers. Als onderpand stelde hij zijn woon/winkelhuis aan de Groote Straat en het Markplein te Gramsbergen (nr. 62), maar ook een veenslag met deszelfs behuizinge numero 0, genaamd het Koerts te Anerveen, groot ongeveer 18 morgens, hebbende ten oosten de landen van Zwaantjen Hofsink, weduwe van Lucas Bieleveld, en ten westen die van Jennechien Stobben, weduwe van Gerrit Haberts (aktenr. 90, scan 172).

In 1832 was het huis en erf eigendom van advocaat Hermanus van Sonsbeek te Zwolle. Het erf in de zgn. ‘Westelijke Slagen’ was geregistreerd in sectie A no. 460 op legger nr. 422a. Het verdwenen erf lag even ten noorden van de driesprong Anerveenseweg-Verbindingsweg.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

422a/14: Eigendom van mr. Bernardus Jozef Balthazar van Sonsbeeck, lid van Gedeputeerde Staten, en verdere erfgenamen. Verkoop in 1842. Over op:
592/6: Eigendom van Jan Harmen Veeneman, later diens achterneef Gerrit Veeneman, landbouwers te Anerveen. Huisnr. C-12. Huis, erf en twee schuren. Gerrit Veneman was op 19 september 1851 te Gramsbergen getrouwd met Geesjen ter Wijlen. In 1884 verkoop. Over op:
2588/6: Eigendom van Albert Gerritsz. Veneman en echtgenote Jennigjen Nijeboer, landbouwers te Lutten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 328, nr. 19). Huisnr. C-12. In 1885 verkoop. Over op:
2093/20: Eigendom van Roelof Roelofs en echtgenote Geesje Kwant. Zij waren op 6 mei 1876 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. C-12. In 1891 herbouw. Over op:
2093/30: In 1898 verkoop. Over op:
3118/6: Eigendom van Hendrik Jan Westerman, landbouwer te Anerveen, echtgenoot van Johanna Willemina Bras (zie register van overschrijving hypotheken, deel 434, nr 33). Zij waren op 24 april 1896 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. C-12. In 1918 stichting. Over op:
3118/28: In 1920 verkoop. Over op:
3922/31: Eigendom van Willem Iemhoff, landeigenaar (zie register van overschrijving hypotheken, deel 647, nr. 103). In 1926 vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1926.

 

3922/51: Nieuwe sectie A-3431, huis, schuur, bouw- en weiland. In 1950 successie. Over op:
5332/2: Eigendom van Zwaantje Habers, weduwe van Willem Iemhoff, en mede-eigenaren. In 1955 splitsing en ruilverkaveling. Over op:
5332/13: Sectie A-3806, huis, schuren, bouw- en weiland. In 1955 ontginning. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955.

 

5332/16: In 1963 boedelscheiding. Over op:
5960/6: Eigendom van Gerhard Johann Iemhoff en echtgenote Johanna Alberta Kamphuis te Gramsbergen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1595, nr. 158). In 1967 in de ruilverkaveling opgenomen. Over op:

 

Fragment van veldwerkkaart, anno 1967.

 

5960/16: Sectie K-140. Huis, schuren en bouwland. In 1973 verkoop. Over op:
6053/12: Eigendom van Gerrit Jan Hulter, landbouwer te Anerveen. Huisnr. C-12 aan de Schansweg. In 1980 sloop van de opstallen.