Koenders

Het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg bevat deze akte, gedateerd 18 september 1784:
Ik Barend van Borne, van wegens hooger overigheid verwalter Scholtus des kerspels Hardenbergh cum annexis, doe kond en certificere: dat voor mij en keurnooten, die waren secret. J. van Riemsdijk en Everd Goorhuis, persoonlijk in den gerichte gecompareerd zijn, Gerrit Boerink en Jan Boerink Marjenberg, voor hun zelfs en als gevolmagtigden, zoo van hunne respective huisvrouwen Roelofjen Luin en Janna Boerink, als van Berend Jan Reinink en deszelfs huisvrouw Lubberta Boerink, Geertruid Boerink, huisvrouw van A. de Munnik, en Fredericus Luin en deszelfs huisvrouw Zwaantjen Boerink, als tezaamen benevens Hendrik Bosch, woonächtig te Ommen, voor zich en als boedelhouder van deszelfs overledene huisvrouwe Hendrikjen Bosch, erfgenaamen van wijlen Jan Bosch en Zwaantjen Boerink, in leven echtelieden, luid volmagt generaallijk om den boedel tot liquiditeit te brengen en om daaromtrent alles te verrichten wat zij zelven praesent zijnde, zouden kunnen, mogen of moeten doen, om hun gedefereerd, en voor dezen ed. schoutengerichte op den 11 julij 1783 gepasseerd. En verklaarden pro se et q.p. voor eene summa van koopspenningen, die den eersten met den laatsten aan hun comparanten pro se et q.p. ten genoegen zijn voldaan en betaald, bij dezen in de bestendigste forma rechtens te transporteren en in vollen eigendom over te dragen aan voornoemde Hendrik Bosch, woonachtig te Ommen, hun comparanten en derzelver constituenten eigendomlijke halfscheid van twee katersteden op het Aanerveen onder dit Schoutampt gelegen, de ééne het Koenders en de andere het Altena’s genaamd, beide in haare bekende grootte en bepalinge; en zulks met de halfscheid van een halve waare in de marke van Aane, en met haar wijder toebehoren, exempt de daarop staande getimmertens die aan de respective meijers competeren; zijnde deze halfscheid mandelig met de wederhelft, die aan den kooper, de meergemelde Hendrik Bosch als voor zich en invoegen als vooren namens zijne wijlen huisvrouwe erfgenaam van wijlen Jan Bosch voornoemd, is toebehorende. Doende zij comparanten pro se et q.p. daarvan afstand, oplatinge en vertichtenisse met hande en monde, hun en hunne constituënten met hunne en derzelver erfgenamen daarvan ontervende, en de voorn. kooper en betaaler Hendrik Bosch met deszelfs erfgenaamen daar wederom aanervende; met belofte, om ook deze cessie en overdragt ten allen tijde te zullen staan, wachten en waaren voor alle evictie en opsprake als na landrechte. Des ten oirkonde hebbe ik verw. Scholtus voornoemd deze benevens de comparanten eigenhandig getekend en gezegeld. Actum Hardenbergh den 18 september 1700 vierentachtig.

Op 29 april 1825 verleed notaris Willem Swam een akte van boedelbeschrijving op het erve het Koenders, staande onder numero 58 op het Aanerveen, op verzoek van landbouwer Roelof van den Bergh weduwnaar van Hendrikjen Lotterman. Na het overlijden van Hendrikjen op 1 juli 1824 wilde Roelof hertrouwen. Daartoe werden alle roerende goederen op ’t Koenders geïnventariseerd (aktenr. 113, scan 23).

In 1832 was het huis en erf eigendom van de erfgenamen van Derk Bosch te Gramsbergen. Het erf in de zgn. ‘Westelijke Slagen’ was geregistreerd in sectie A no. 600 op legger nr. 39.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 5 november 1858.

39/6: Sectie A-600. Huis en erf. In 1859 publieke verkoop. Over op:
1238/1: Eigendom van Johan Bernard Minke, Herman Johan Martin Minke en Harm Geerdes, verveners te Avereest (zie register van overschrijving hypotheken deel 16/428). In 1863 boedelscheiding. Over op:
Legger 1170/59: Sectie A-982. Weiland. Eigendom van verveners Johan Bernard Minke en Herman Johan Martin Minke te Dedemsvaart. In 1868 scheiding. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1868 (sectie A-1120).

Legger 1170/83: Nieuwe sectie A-1120. Huis en erf in de Westerslagen. Eigendom van verveners Johan Bernard Minke en Herman Johan Martin Minke te Dedemsvaart. In 1869 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 1666/36: Sectie A-1120. Huis en erf. Eigendom van verveners Johan Bernard Minke en Herman Johan Martin Minke te Dedemsvaart. In 1870 rectificatie. Over op:
Legger 1172/45: Sectie A-1120. Huis en erf. Eigendom van vervener Harm Geerdes te Dedemsvaart. In 1873 boedelscheiding. Over op:
Legger 1940/16: Sectie A-1120. Huis en erf. Eigendom van Maria Theresia Scholte, weduwe van Johan Herman Geerdes. In 1875 boedelscheiding. Over op:
Legger 2029/4: Sectie A-1120. Huis en erf. Eigendom van Anna Maria Geerdes te Avereest. Huisnr. C-6. In 1876 verkoop. Over op:
Legger 2121/4: Sectie A-1120. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Berend Jan Altena. Huisnr. C-6. In 1879 verkoop.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen begon op 22 maart 1879 op verzoek van Berend Jan Altena, landbouwer te Anerveen, met de openbare verkoop van o.a. zijn huis en erf met groengrond, sectie A-1120. Het hoogste bod werd uitgebracht door Berend Jan Nijland, landbouwer te Anerveen (aktenr. 1428 en 1435, scan 94).

Over op:
Legger 2313/2: Sectie A-1120. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Berend Jan Nijland. Huisnr. C-6. In 1889 verkoop. Over op:
Legger 2566/3: Sectie A-1120. Huis, schuur en erf. Huisnr. C-6. Eigendom van landbouwer Gerrit Jan Takman en echtgenote Aaltien Meijer. Zij zijn op 6 mei 1887 getrouwd te Gramsbergen. In 1912 sloop en stichting. Over op:
Legger 2566/21: Sectie A-1120. Huis en erf. In 1912 sloping. Over op:
Legger 2566/22: Sectie A-1120. Grasland.

Het verdwenen erf lag tussen de huidige Schansweg 26 en 28.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.