Gieljans of Munnikenmeijer

De griffier van ’t Hardenbergs Vredegerecht, G.J. Crull, verleed op 1 juli 1811 een akte op verzoek van Evert van der Scheer en echtgenote Janna Elisabeth Venebrugge te Gramsbergen. Zij verklaarden 599 gulden geleend te hebben van Gerrit Wildrik te Coevorden. Als onderpand stelden ze hun eigendommelijke keuterplaatsjen het Gieljans genaamd, bestaande in vier opgaande veenakkers met deszelfs getimmertens daarop staande op ’t Anerveen (aktenr. 60, scan 1).

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Berend Jan Munnikemeijer en echtgenote Stientjen Hulsebos. Zij waren op 22 november 1810 getrouwd te Heemse. Het erf in de zgn. ‘Oostelijke Slagen’ was in 1832 geregistreerd in sectie A no. 241 op legger nr. 313. 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Bij notariële akte van 10 januari 1837 (aktenr. 717, scan 192), verleden door notaris Swam te Gramsbergen, vond de openbare veiling plaats van ‘op stam staande boomen’ op ’t erve Munnikenmeijer te Anerveen, in opdracht van Berend Jan Munnikemeijer.

313/11: sectie A-241. Huis en erf. Eigendom van Geertruid Munnikemeijer en echtgenoot Gerrit Kelder. Zij waren op 2 april 1836 getrouwd in Heemse. In 1859 boedelscheiding. Over op:
1255/9: Eigendom van Fennegien Munnikemeijer en echtgenoot Albert Beenen (zie register van overschrijving hypotheken deel 16/1035). Zij waren op 10 oktober 1844 getrouwd te Gramsbergen. In 1866 vereniging van artikelen. Over op:
1125/13: Eigendom van Albert Beenen, landbouwer te Anerveen (zie register van overschrijving hypotheken deel 167/14). Sectie A-1040. Huis, erf en schuur. Huisnr. C-26. In 1879 sloop van het woonhuis. Over op:

Fragment van kadastrale minuutkaart, ca. 1880. Het huis op ’t Gieljans is afgebroken…

1125/45: Sectie A-1625. Huisnr. C-26. Erf. In 1912 boedelscheiding. Over op:
3773/6: Eigendom van Jan Willem Beenen en echtgenote Gerritdina Johanna Beenen (zie register van overschrijving hypotheken deel 569/18). Zij waren op 29 juni 1888 getrouwd in Gramsbergen. Weiland. In 1914 verkoop. Over op:
3831/6: Eigendom van Gerrit Willem Jurjens en echtgenote Hermina Welleweerd en consorten (zie register van overschrijving hypotheken deel 585/153). Zij waren op 30 april 1903 getrouwd te Gramsbergen. In 1915 stichting. Over op: 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1917.

3831/12: Huis, schuurtje en erf. Sectie A-1625. In 1917 stichting en vereniging van percelen. Over op:
3831/15: Sectie A-3233. Huis, schuurtje en weiland. In 1926 vereniging. Over op:
3831/16: Sectie A-3420. Huis, schuurtje, weiland en veengrond. In 1943 boedelscheiding. Over op:
5090/2: Eigendom van Gerrit Jan Jurjens en echtgenote Trijntje Mulder (voor de helft), en Hendrikus Jurjens en Jan Wittenberg (voor de andere helft) (zie register van overschrijving hypotheken deel 899/39). In 1951 gedeeltelijke vernieuwing. In 1960 stichting. In 1965 boedelscheiding. Over op:
6075/2: Eigendom van Jan Wittenberg en echtgenote Jennigje Jurjens. Huisnr. C-30. Sectie A-3420. 
6127/1: Eigendom van Everdina Knol, weduwe van Harm de Ruiter. In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
6127/6: In 1970 verkoop. Over op:
6295/4: Eigendom van Willem Evert de Ruiter. Sectie K-209, later K-305.
Het erf is nu geadresseerd aan de Anerveenseweg 62.