de Keuken

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Hendrik Bruinink te ’t Klooster bij Coevorden. Het erf in de zgn. ‘Oostelijke Slagen’ was geregistreerd in sectie A no. 268 op legger nr. 70. Het verdwenen erf lag tussen de Anerveenseweg 58 en 60.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger70/21: Sectie A-268. Eigendom van Gerrit Brunink, bakker te Coevorden. In 1852 boedelscheiding. Over op:
Legger 926/21: Eigendom van Johannes Brunink, landbouwer te Coevorden (en mede-eigenaren). In 1857 verkoop. Over op:
Legger 1153/18: Eigendom van Johannes Brunink, landbouwer te Coevorden (later te Anerveen). Later eigendom van Berendina Haandrikman, weduwe van Johannes Brunink. Zij waren op 29 april 1858 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. C-24.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 16 mei 1882 een hypotheekakte op verzoek van Berendina Haandrikman, weduwe van Johannes Bruning te Anerveen, als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen Johanna, Jan Hendrik en Jan Bruning, en op verzoek van Gerrit Jan Snijders, echtgenoot van Fennigje Bruning. Zij verklaarden tezamen 1400 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan landbouwer Derk Jan Bosch te Anerveen. Als onderpand voor de lening verbonden ze hun onroerende goederen, waaronder het huis en erf op sectie C-268 (aktenr. 2177).

In 1883 herbouw na brand. De brand was ontstaan op zaterdag 3 februari 1883, zoals blijkt uit een bericht in de Provinciale en Overijsselsche Courant:

Op 6 maart 1883 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een akte betreffende de verhuur van landerijen te Anerveen door de weduwe Brunink-Haandrikman aan haar schoonzoon Gerrit Jan Snijders en dochter Fennegien Brunink. Het betrof bouwland, weiland, veengrond en heide, met het op genoemd vastgoed te stichten woonhuis (na de brand), waarvan de huurder 1/8e deel in eigendom behoorde (aktenr. 2328).

Legger 1153/29: Sectie A-268. Huis en erf.

Notaris Hilbrand van Barneveld begon op 2 mei 1884 met de eerste inzate van de openbare veiling van onroerende goederen, waaronder het huis en erf op de Keuken, sectie A-268, in opdracht van notarisklerk Johan Adriaan Bodewitz te Gramsbergen, als mondeling gevolmachtigde van landbouwer en kredietverstrekker Derk Jan Bosch te Anerveen die handelde als onherroepelijk gemachtigde van Berendina Haandrikman te Steenwijksmoer, weduwe van Johannes Bruning (of Brunink) en haar minderjarige kinderen, en namens landbouwer Gerrit Jan Snijders te Anerveen en echtgenote Fennigje Bruning, en van Jan Grobbe, veehouder te Steenwijksmoer, echtgenoot van Berendina Haandrikman, e.e.a. ingevolge akte van schuldbekentenis met hypotheek van 16 mei 1882, verleden voor notaris Van Barneveld. Het eerste kavel betrof het huis en erf op ’t Anerveen, sectie A-268. Twee weken later, op 16 mei, vond de definitieve veiling plaats. De kavels 1 t/m 6 werden in combinatie gekocht door vervener Johan Bernard Minke te Avereest, voor 3434 gulden. Naderhand verklaarde hij de koop te hebben gedaan voor de helft voor zichzelf en voor vervener Herman Johan Martin Minke te Avereest, en de ander helft voor vervener Antonius Hendrikus Geerdes te Slagharen (aktenr. 2529).

Legger: 2610/8: Eigendom van Antonius Hendrikus Geerdes, vervener te Slagharen (en consorten: Johan Bernard Minke en Herman Johan Martin Minke). Huisnr. C-24. In 1884 verval vrijdom van belasting. Over op:
Legger: 2610/10: In 1897 boedelscheiding. Over op:
Legger: 2949/19: Eigendom van Antonius Hendrikus Geerdes, vervener te Slagharen en mede-eigenaren Herman Johan Martin Minke en Johanna Wolters, weduwe van Johan Bernard Minke te Avereest. In 1898 vereeniging van artikelen. Over op:
Legger: 2928/87: In 1915 verkoop. Over op:
Legger: 1619/92: Eigendom van Hendrik Drenthen, landbouwer te Holtheme (zie register van overschrijving hypotheken, deel 594/140). Huisnr. C-24. In 1917 successie. Over op:
Legger: 3914/4: Eigendom van Zwaantien Bouwkamp, weduwe van Hendrik Drenthen. Zij waren op 20 september 1872 getrouwd te Gramsbergen. In 1918 boedelscheiding. Over op:
Legger: 3973/4: Eigendom van de kinderen Drenthen. In 1920 ruiling. Over op:
Legger: 3963/14: Eigendom van Johannes Drenthen (geb. 03-02-1888) en echtgenote Albertha Welleweerd (zie register van overschrijving hypotheken deel 643/8). Zij waren op 18 november 1920 te Gramsbergen. Sectie A-268. In 1925 sloop. Over op:
Legger: 3963/32: Grasland. In 1925 sloop en vereeniging van percelen. Over op:
Legger: 3663/34: Sectie A-3383. Weiland. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.