Assen

Zeer waarschijnlijk vond begin februari 1792 de overdracht plaats van de halve veeneplaatse op het Aanerveen, mandelig met de andere helft aan de eigenaren Vlierman te Aane gehorende, zoals door Lugger Assen bemeijerd (gepacht) wordt en verhuurd tot eind april 1794. De nieuwe eigenaren werden Warsse Egberts Vlierman (genaamd Stobben) en huisvrouw Jennegien Everts Stobben te Radewijk. Voor 2000 carolyguldens hadden zij de halve veeneplaats bij publieke verkoping gekocht op 18 april 1791 van de erfgenamen Baerselman. De overdracht werd geregistreerd door verwalter schout G.J. Crull. 

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Evert Meilink en mede-eigenaren. Het erf in de zgn. ‘Middel Slagen’ was geregistreerd in sectie A no. 382 op legger nr. 301. Het erf is nu geadresseerd aan de Anerveenseweg 44-46.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Op 24 januari 1837 werd op ’t erve Assen te Anerveen een openbare verkoop gehouden van op stam staande bomen op verzoek van Evert en Gerrit Jan Meilink, landbouwers te Ane (aktenr. 721, scan 160).

Legger 382/14: Sectie A-382. In 1863 boedelscheiding. Over op 1127/17.
Legger 1127/17: Eigendom van Evert Meilink (3/4e deel) en Berend Hurink (1/4e deel), landbouwers te Ane (zie register van overschrijving hypotheken deel 176/35). In 1870 verkoop. Over op 1751/17.
Legger 1751/17: Eigendom van Lubbigje Hilberink, weduwe van Evert Meilink (zie register van overschrijving hypotheken deel 24/942) en mede-eigenaren de kinderen Roelof, Jan Hendrik, Jennigje en Aaltje Meilink. Huisnr. C-17. Huis, erf en schuur. In 1879 werd op hetzelfde perceel een nieuwe woning gesticht. Over op 1751/34 en 1751/35.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1879.

 

Legger 1751/34: Sectie A-1633. Huisnr. C-17. Huis en erf. In 1880 werd de oude boerderij gesloopt. Over op 1751/38.
Legger 1751/35: Sectie A-1634. Huis. In 1881 vereniging van percelen. Over op 1751/38.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1880.

 

Legger 1751/38: Sectie A-1807. Huis en erf. In 1884 verval van vrijdom. Over op 1751/50.
Legger 1751/50: Sectie A-1807. Huis en erf. In 1886 boedelscheiding. Over op 1525/43. Legger 1525/43: Eigendom van Jan Hendrik Meilink en echtgenote Gerridina Borneman (zie register van overschrijving hypotheken deel 343/66). Zij waren op 3 mei 1879 getrouwd te Gramsbergen. In 1887 stichting. Over op 1525/52.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1887.

 

Legger 1525/52: Sectie A-2081. Huis, schuur en erf. In 1887 onbelastbaarstelling. Over op 1525/55.
Legger 1525/55: In 1888 belastbaarstelling. Over op 1525/56.
Legger 1525/56: In 1896 stichting schuur. In 1899 stichting. In 1901 bijbouw. In 1902 bijbouw. In 1909 verbouw. In 1910 verbouw. Over op 1525/76.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1896.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1902.

 

Legger 1525/76: Sectie A-3069. In 1926 vereniging van percelen. Over op 1525/91.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910.

 

Legger 1525/91: Sectie A-3412. Huis, schuur, bouwland, weiland en veengrond. In 1931 slooping en stichting. Over op 1525/96.
Legger 1525/96: Huis, schuren, bouw- en weiland en veengrond. In 1934 bijbouw. Over op 1525/97.
Legger 1525/97: In 1937 boedelscheiding. Over op 4839/1.
Legger 4839/1: Eigendom van Roelof Meilink (geb. 31-03-1893) (zie register van overschrijving hypotheken deel 831/55). In 1949 gedeeltelijke vernieuwing en verandering van bestemming. Over op 4839/2.
Legger 4839/2: 2 huizen, schuren, bouw- en weiland. In 1963 verbouwing. In 1967 opgenomen in de ruilverkaveling.
Legger 4839/5: Sectie K-131. Huis, schuur, weiland en bouwland.