het Thielen

De katerstede ‘het Thielen’ in de zgn. ‘Keuterhoek’ wordt niet met name genoemd op oudste kadastrale kaart, anno 1832. Toch is het huis en erf ingetekend en wel op sectie C no. 392. Het was toen eigendom van Jan Hendrik Thielen en stond op legger 437.

Fragment van de oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Genoemde Jan Hendrik Thielen was op 2 december 1801 in de kerk te Hardenberg getrouwd met Grietjen Kleinjans uit Holthone. Ze kregen vier kinderen, van wie er twee op zeer jonge leeftijd overleden. Grietjen overleed op 14 januari 1844. Precies drie jaar later, op 14 januari 1847, stierf haar man. Zodoende werden dochters Mientjen en Aaltjen erfgenaam en de gezamenlijke eigenaren van ’t Thielen.

Advertentie in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 1 juni 1847.

Op 23 juni 1847 verschenen voor notaris Krikke te Hardenberg:
1. Mientjen Thielen, huisvrouw van Derk van Aans, beide landbouwers, wonende te Aane.
2. Den genoemden Derk van Aans.
3. Aaltjen Thielen, huisvrouw van Hendrik Westerman, beide landbouwers, mede te Aane voorschreven.
4. Den genoemden Hendrik Westerman.
Om in veiling te brengen:
1. Eerste perceel: Een huis en erf, staande en gelegen te Aane, aan de noordzijde der Dedemsvaart, bekend bij het kadaster der gemeente Gramsbergen onder sectie C numero 392, groot drie roeden, negentig ellen, mitsgaders een gedeelte van den daarbij gelegen gaarden, zijnde het zuidelijke gedeelte ter grootte van ongeveer achttien roeden, vijfenveertig ellen, in voegen als met gaten is uitgepold.
enz.

Het eerste perceel werd gemijnd door S.J.H. Breukel, hoofdingenieur aan de Dedemsvaart, in opdracht van de Provincie Overijssel, voor f. 380,-

Over op 735/6. De Provincie Overijssel. Sectie C-392. Huis en erf werd vervolgens afgebroken.

In toegang 25, inv.nr. 8951 vinden we deze akte, gedateerd 14 mei 1853: 
GS van Overijssel verklaren verkocht te hebben aan H. Westerman, landbouwer te Ane, de opstand van een huis, genaamd het Thielen, in eigendom toebehorende aan de Provincie Overijssel, gelegen in de gemeente Gramsbergen, buurtschap Ane. De koper zal voor of op de 2 februari 1854 ten kantore van de ontvanger bestalen de somme van 90 guldens als koopprijs. De koper zal het huis moeten amoveren en zorgen dat de afbraak voor of op 1 juni 1853 van het terrein is opgeruimd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.