Melenberg

Oudste zoon, timmerman Albert Melenberg, trouwde op 19 maart 1783 te Hardenberg met Janna Munnikemeijer uit Lutten. Nog datzelfde jaar, op 28 december, werd hun zoon Egbert gedoopt. Albert stierf jong, waarna zijn weduwe op 25 november 1787 te Hardenberg hertrouwde met Hendrik Kampherbeek uit Baalder.

Schout J.G. Pruim registreerde op 30 april 1796 een hypotheekakte op verzoek van Hendrik Kamferbeek en echtgenote Janna Munnikemeijer, landbouwers op de Melenberg te Ane. Zij verklaarden 400 carolyguldens schuldig aan Antoni Santman te stad Hardenberg. Ze stelden vier dagwerken hooiland, genaamd Passiesmaate, c.s. tot onderpand.

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 6 mei 1826 een hypotheekakte op verzoek van Egbert Melenberg en echtgenote Fenne Koers. Zij verklaarden 500 gulden te hebben geleend van Jan Santman Derkszoon junior te stad Hardenberg. Als onderpand voor dat geldbedrag en de daarover verschuldigde rente stelden ze een woonhuis en schuur met derzelver grond en wheere op den zogenaamden Melenberg getekend numero 11 oud en no. 15 nieuw, door hun comparanten wordende bewoond en gebruikt, met eenen daarbij en aangelegenen gaarden, hebbende ten oosten de Groote Bongertjes van het erve en goed Veltinkveld en ten westen het zogenaamde Eschsteegjen, mitsgaders een-vijfde van een vol whaardeel in de gemeene markte van Ane en Anevelde (aktenr. 550, scan 141).

In 1832 was het huis en erf, gelegen in ’t Engeland, eigendom van landbouwer Egbert Melenberg en echtgenote Fennigjen Koerts of Tibben. Zij waren op 19 augustus 1809 te Heemse getrouwd.

 

 

Het erf Melenberg, gelegen aan ’t zgn. ‘Kleine Steegje in den Agterhoek’ was geregistreerd in sectie F no. 496 op legger nr. 290. Het is nu geadresseerd aan de Melenbergweg 4.

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1832.

 

Albert Melenberg volgde zijn ouders op als eigenaar van de boerderij. Hij was op 26 augustus 1810 geboren en op 2 september gedoopt in de kerk te Gramsbergen. Hij trouwde op 11 mei 1839 in Gramsbergen met Fennegien Rerink uit Emlichheim. Zij overleed jong, op 31 maart 1847, waarna Albert op 13 februari 1851 hertrouwde met Hillegien Habers.

In 1856 volgde een boedelscheiding. Over op 290/19.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856. Sectie F-496 is gewijzigd in F-1749.

 

Legger 290/19: Nieuw sectienr. F-1749. In 1859 verkoop. Over op 1269/1.
Legger 1269/1: Eigendom van Albert Melenberg. Sectie F-1749. Huis, schuur en erf. In 1874 boedelscheiding. Over op 1929/11.
Legger 1929/11: Eigendom van Albert Melenberg (zie register van overschrijving hypotheken deel 247, nr. 70). Nieuw sectienr. F-2177. Huis en erf. In 1874 verkoop. Over op 1930/20.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1873. Sectie F-1749 is gewijzigd in F-2177.

 

Legger 1930/20: Eigendom van Hendrik Melenberg, echtgenoot van Jennegien Gieljan. Zij waren op 10 mei 1879 te Gramsbergen getrouwd. Huisnr. B-19. Sectie F-2177. Huis en erf. Over op 1930/35.
Legger 1930/35: Huis, schuren, kookhuis en erf. In 1911 herbouw. Over op 1930/49.
Legger 1930/49: Huisnr. Ane B-25. In 1927 stichting. Over op 1930/53.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1889.

 

Legger 1930/53: Sectie F-2549. Huis, schuren en weiland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op 1930/56.
Legger 1930/56: Eigendom van Albert Melenberg, Willem Melenberg, Fennegien Melenberg en Gerrit Jan Melenberg, ongehuwde kinderen van Hendrik Melenberg en Jennegien Gieljan. Boerderij, erf, bouw- en weiland. Sectie F-3392. In 1950 stichting en bijbouw. Over op 1930/58.
Legger 1930/58: In 1970 verbouw. Over op 1930/59.
Legger 1930/59: In 1972 afgifte legaat. Over op 6439/3.
Legger 6439/4: Eigendom van Jan Albertsz. Ramaker en echtgenote Gerritdina Brink, wonend te Ane B-29.