Huisjes

In 1832 was het huis en erf eigendom van Roelof Vasse te Stad Hardenberg. Het erf was geregistreerd in sectie F no. 195 op legger nr. 446, maar is inmiddels verdwenen. Het lag in de hoek van de Keukenweg en de Anereschweg.

Fragment van kadastrale kaart, anno 1832.

Roelof Vasse verkocht het Huisjes in 1851 (St. 73/27). Over op 911/1.
Legger 911/1: Eigendom van Anna Geertruid Assen, weduwe van Albert Huisjes.
Albert Huisjes was op 14 januari 1838 overleden in Ane. 
In 1856 volgde een boedelscheiding (St. 75/7). Over op 911/6. Nieuwe sectie F-1779. 
Anna Geertruid Huisjes-Assen verkocht het in 1860 (St. 73/35). Over op 1210/5. 
Legger 1210/5: Eigendom van Jan Harmen Huisjes en echtgenote Wibbegien Bosch. Zij waren op 5 mei 1860 te Gramsbergen getrouwd (zie register van overschrijving hypotheken, deel 155, nr. 50). De boerderij stond indertijd bekend als huisnr. B-12 in Ane.
In 1891 volgde verkoop (St. 73/16). Over op 2460/28.
Legger 2460/28: Eigendom van Ebbegien Bosch, weduwe van Gerrit Hekman en consorten.
In datzelfde jaar 1891 volgde sloop van boerderij en erf, waarna het perceel in gebruik werd genomen als weiland.

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1856.