het Hansjes of Bartelink

Notaris Antoni van Riemsdijk hield op 15 april 1823 een boedelinventarisatie van alle nagelaten onroerende en roerende goederen van Cunera Alberta Mulder, de overleden echtgenote van Roelof van Langen. Zij was op 17 januari 1823 overleden te stad Hardenberg. Tot de vaste goederen (onroerende goederen) behoorde de katersteede het Hansjes of Bartholdink, te Aane, aan en ten zuiden de zogenaamde Hogt aldaar gelegen en bestaande uit derzelver bouwmanswoning numero 23 (aktenr. 276, scan 220).

 

Overijsselsche courant, d.d. 3 oktober 1823.

 

Enkele maanden later hield notaris Antoni van Riemsdijk een openbare veiling van een groot aantal onroerende goederen, op verzoek van weduwnaar Roelof van Langen. Onderdeel van die veiling was de katerstede het Hansjes of Bartholdink te Ane, bestaande in een woonhuis, grond en wheere, genummerd 23. Het werd als 18e kavel in veiling gebracht, maar niet verkocht (omdat ’t geboden bedrag kennelijk te laag was) (aktenr. 333, perceel 14a, scan 59 e.v.). Het jaar erop komt de katerstede voor in een boedelinventaris (aktenr. 362, scan 312).

In 1832 was het huis en erf eigendom van Hendrika Christina van Langen, de weduwe van Jetzo van Voss te Hattem. Zij waren in 1804 getrouwd. Van Voss was op 23 februari 1827 te Hattem overleden. Het erf was geregistreerd in sectie F no. 151 op legger nr. 457, maar is inmiddels verdwenen. Het lag aan de huidige Anereschweg.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Het erfje werd in 1840 verkocht en werd vervolgens eigendom van Roelof Hurink (legger 596/2), schoolonderwijzer te Ane en echtgenote Judechien Loshaar en mede-eigenaren. In 1865 volgde een boedelscheiding waarna het Bartelink eigendom werd van landbouwer Gerrit Loshaar en diens vrouw Egberdina Hulsebosch (zie algemeen register hypotheken 23/91). Via een verkoop in 1870 (73/51; zie hulpregister hypotheken no. 4, deel 228, nr. 119) en in 1871 (73/18) ging de eigendom over op landbouwer Gerrit Jan Timmermans te Ane die een en ander in 1871 liet afbreken.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1871.

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.