Oude huisplaatsen

In dit overzicht worden per kern de oude huisplaatsen beschreven die al vanaf de invoering van het kadaster ‘op de kaart’ staan. Denk bijv. aan de van oudsher gewaarde boerderijen in de verschillende marken.

De kernen: