Toen, op 23 januari 1969: opening Mavo.

Op 23 januari 1969 vond de feestelijke en officiële opening plaats van de gemeentelijke mavo aan de Piet Heinstraat. De openingshandeling werd verricht door mr. J.H. Grosheide (staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen). Op dezelfde dag opende hij ook de nieuwe openbare school voor basisonderwijs ‘De Brink’ in Heemse.

Toen, op 15 januari 2020: sluiting ‘Bokkepruik’.

Vandaag stond een groot artikel in De Stentor over de aanstaande sluiting van restaurant ‘de Bokkepruik’ in Heemse. Anders dan het artikel vermeldt, is het etablissement niet al sinds 1791 eigendom van de familie Koeslag. Sterker nog, dat is het pas vanaf 1889. De geschiedenis van de horeca-uitspanning aan de Hessenweg in Heemse is wel […]

Toen, op 7 januari 1955: kleuterschool in ‘Welgelegen’.

De Vechtstreek van 7 januari 1955 meldde dat het voormalige ‘Scholtehoes’ in Heemse voortaan ook een kleuterschool herbergde. Na het overlijden van de laatste barones, was het landhuis Welgelegen in 1953 verkocht aan de Nederlands Hervormde gemeente in Heemse. Het pand werd gebruikt als locatie voor kerkelijke vergaderingen en catechisatielessen, maar ook werden gedeelten ervan […]

Toen, op 4 januari 1910: opening vaktekenschool.

Het Salland’s Volksblad van 7 januari 1910 meldde:“Hardenberg. Jl. dinsdag 4 jan. was een zeer belangrijke dag voor de werklieden in Hardenberg en omgeving. Des avonds toch te 7 uur werd de vakteekenschool, uitgaande van de ‘Vereeniging voor Volksonderwijs, afd. Hardenberg en omstreken’ geopend. Met een toespraak tot de genoodigden, leeraren en leerlingen opende de […]

Toen, op 3 januari 1762: doopboek van ds. Walraven.

Op 3 januari 1762 begon de nieuw bevestigde predikant van Hardenberg, C.H. Walraven, aan de eerste inschrijving in een, toen, fonkelnieuw doopboek. In zijn prachtig handschrift meldde hij dat hij het oude doopboek had ontvangen van de weduwe van de vorige predikant. Dat oude boek was kennelijk in een halve eeuw volgeschreven. Het is nog […]

Toen, op 31 december 1811: naamsaanneming.

In het huidige Nederland werd met de invoering van de burgerlijke stand in 1811 iedereen verplicht een achternaam te voeren. In bepaalde streken van Nederland kan het voor een genealogisch onderzoeker echter problemen opleveren, omdat een familie ineens van achternaam veranderde. Het aannemen van een achternaam werd vastgelegd in de zogenaamde registers van naamsaanneming, die […]

Toen, op 31 december 1962: oude traditie.

Op 31 december 1962 werd in het landelijk dagblad ‘Trouw’ een artikel gepubliceerd, getiteld: ‘Als aan de voet van kerktoren Saksers zingen’. In dit artikel werd Otten-Jan van de Ballast in Collendoorn geïnterviewd. Ruim een halve eeuw later leek het ons leuk u hiervan in kennis te stellen: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010815919:mpeg21:p005 Otten-Jan bewoonde de katerstede Ballast. Voor […]

Toen, op 30 december: boek van Roke.

Op 30 december 1999, vandaag precies twintig jaar geleden, werd ‘Het boek van Roke’ (de geschiedenis van Radewijk en haar bewoners) gepresenteerd in dorpshuis De Heugte in Roke Radewijk. Het boek kwam tot stand op initiatief van de toenmalige redactie van de Roker Proat. Nadat de redactie was gevormd is samenwerking gezocht met de Historische […]

Volgende pagina » « Vorige pagina