Bevrijding van de Fransen.

De 27ste december 1813 was verschrikkelijk en treurig voor de ingezetenen van Gramsbergen en omgeving. De laatste hardnekkige Franse militairen pleegden die dag een uitval vanuit hun vesting Coevorden, tot zo dichtbij Gramsbergen dat men daar met de grootste spoed alles in het werk moest stellen om de beste goederen in te pakken en met […]

Officiële opening nieuwe Vechtbrug.

“Het was voor Hardenberg een gedenkwaardig moment toen op dinsdagmiddag 20 december 1949 de opening van de nieuwe Vechtbrug plaats had. Om half drie stond in de omgeving van de brug alles propvol mensen. Even later arriveerde de burgemeester, met de wethouders, raadsleden e.a. De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat sprak de burgemeester toe. Zo is […]

Bodemvondsten in Gramsbergen.

In het Algemeen Handelsblad van 13 december 1934 stond deze foto van de archeologische vondsten die men had aangetroffen bij graafwerk op de zgn. ‘Steen’ bij Gramsbergen. Men had een aantal oude beeldjes en een geweer gevonden, toegeschreven aan het voormalige kasteel of de havezate Gramsbergen. Meer over de geschiedenis van de havezate leest u […]

De kanonnen van Heemse.

… een paar kanonnetjes … Op 12 december 1820 werd een boedelinventarisatie gehouden door notaris Antoni van Riemsdijk. Hij deed dat op den Huize Heemse, op verzoek van de hoogwelgeboren jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, weduwnaar en boedelhouder van wijlen de hoogwelgeboren vrouwe Maria Clara gravinne van Rechteren. Naast een uitgebreide beschrijving van alle […]

Monumenten in Hardenberg.

Toen, op 28 november… Tien jaar geleden alweer, op vrijdag 28 november 2008, mochten we als Stichting Historische Projecten ons boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ presenteren. De boekpresentatie vond plaats in het oudste monument, de Witte- of Lambertuskerk in Heemse. Het meer dan 500 pagina’s tellende boek werd een groot succes. Binnen twee weken […]

Jubileum Stichting Historische Projecten.

Vandaag is het precies 12½ jaar geleden dat de Stichting Historische Projecten werd ‘opgericht’. Op die dag werd de notariële akte verleden in huize Welgelegen in Heemse door notaris Rieks Bulthuis. De stichting is formeel een voortzetting van de vroegere Stichting Oudheidkamer Hardenberg die enkele jaren daarvoor geliquideerd was (vanwege overname van de museale collectie […]

Katerstede Binnenkamp op de Rheezerkamp.

Achter onze schermen wordt druk gewerkt aan het in kaart brengen van de geschiedenis van alle oude erven en katersteden in de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Het is een ‘online’ klus. M.a.w. u kunt onze vorderingen van dag tot dag volgen op onze website, want alle nieuwe aanvullingen worden meteen verwerkt. Uit het […]

Sinterklaas in aantocht.

Vandaag arriveert de Goedheiligman weer in Nederland (als ’t goed is). De intocht wordt al decennia lang jaarlijks in Hardenberg gevierd. Hier zien we de Sint in Heemse, gefotografeerd door ds. E.J. Loor van de hervormde kerk aldaar, ergens in ’t begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw… Onderstaande foto ontvangen van Jelle […]

Volkstelling Stad Hardenberg.

In heel ons land werd in 1795, het eerste jaar der Bataafse Vrijheid, een grote Volkstelling gehouden. In Stad Hardenberg gebeurde dat op 6 november door stadsdienaar Jan Zweers Derkszoon. De Stad was in drie secties verdeeld, de Voorstraat, de Achterstraat en ‘Buiten in der Stads Vrijheid’. Het aantal getelde inwoners bedroeg respectievelijk 390, 239 […]

Volgende pagina » « Vorige pagina