Foto’s op MSMD.

Recent ontvingen we deze scan van een prachtig oud kabinetportret uit ca. 1909. De foto toont de toen nog jonge stoomzagerij en het houtstek van de fam. Jurjens in Ane. Dank aan de fam. Wilpshaar voor het aanreiken ervan! We hebben de foto in hoge resolutie toegevoegd aan onze digitale fotodatabase op MijnStadMijnDorp, zodat we […]

Toen, op 29 september 1954: Jeugdlandcompetitie.

Op woensdag 29 september 1954 bonden Riny Meijer uit Hardenberg, Gerrit Jan Datema uit Lutten en Karel Mulder uit Heemse, leerlingen van de christelijke mulo in Hardenberg, de strijd aan met leerlingen van de christelijke mulo uit Eindhoven. Dat gebeurde in Hilversum tijdens de jeugdlandcompetitie van de NCRV. De deelnemers uit de gemeente Hardenberg wonnen […]

Nieuwe ‘ontdekking’.

Dankzij de digitalisering van archieven treffen we af en toe pareltjes van foto’s aan in onverwachte hoeken. Deze prachtige foto van de in 1908 aangelegde stuw in de Vecht bij Mariënberg dateert uit 1914. Het origineel wordt bewaard in het Nationaal Archief in de verzameling atlassen, kaarten, tekeningen, prenten en foto’s van het Koninklijk Instituut […]

SCHENKING.

Vorige week (september 2021) mocht onze stichting een schenking van maar liefst 300 bijzonder oude prentbriefkaarten in ontvangst nemen. De ansichtkaarten dateren alle uit het begin van de vorige eeuw. Ze bevatten echter geen afbeeldingen van onze regio, maar dat wist de erflaatster. Zij bepaalde dat de stichting de kaarten zou krijgen, om te kunnen […]

Toen, op 25 september 1913: een weerspannige onderwijzer te Kloosterhaar.

Op 25 september 1913 besloot de gemeenteraad van Ambt Hardenberg, op voordracht van het college, oneervol ontslag te verlenen aan onderwijzer H. Meertens te Kloosterhaar:”Tenslotte deelde de voorzitter mede dat de heer Meertens, onderwijzer aan de openbare lagere school te Kloosterhaar, zich niet naar de voorschriften van het hoofd der school wil voegen. Het hoofd […]

Toen, op 24 september 1971: Spoorzicht te Mariënberg.

Op vrijdag 24 september 1971 verrichtte dhr. Plasman junior de officiële op ening van het totaal vernieuwde horecabedrijf aan de Oudeweg 2 in Mariënberg. Het vroegere stationskoffiehuis Klinkhamer was volledig verbouwd tot nieuwe hotelaccommodatie. Meer over de geschiedenis van deze locatie leest u op onze website:https://www.historischeprojecten.nl/…/oude…/oudeweg-2/

Volgende pagina » « Vorige pagina