Toen, op 27 december: Jan Weitkamp overleden.

De Nieuwe Leidsche Courant van 28 december 1946 schreef:“Te Hardenberg is na een korte ongesteldheid, 76 jaar oud, overleden de heer J. Weitkamp, oud-lid van de Tweede Kamer voor de Christelijke Historische Unie. Als landbouwer had hij zitting in landbouworganisaties. Hij was lid van de Provinciale Staten van Overijssel en werd in 1918 lid van […]

Toen, op Kerstavond: kerstboom in 1919.

We zien het interieur van het muldershuis, het molenaarshuis van de familie Nijzink op de Brink. Links zit opoe Egberdina Hillegonda Nijzink-Dorgelo (1851-1921) met kleinzoon Jurrien Nijzink (geb. 1918) op schoot. Daarnaast zit haar schoondochter Frouktje Nijzink-Greven met voor haar dochtertje Egberdina Hillegonda Nijzink (geb. 1916). Staand naast de kerstboom de man des huizes: molenaar […]

Toen, op 21 december: diefstal van turf.

Van een veenderij van H. Berends, onder Ambt Hardenberg, werd op 1 november l.l. eenige turf weggenomen door een 15-jarige jongen uit Slagharen. Deze had zich daarover heden voor de rechtbank te verantwoorden. Tot zijn verontschuldiging voerde hij aan dat het slechts kluiten en brokken waren die op den grond verspreid lagen; dat zij thuis […]

Toen, op 23 december 1965: opening fotozaak Nijhoff.

“Voor de familie Nijhoff te Vriezenveen was zaterdag jl. eindelijk de dag aangebroken, dat hun nieuwe fotozaak in een der winkels van de bijna voltooide winkelgalerij aan de Europaweg – reeds in 1963 door hen gekocht – kon worden geopend. Men had daar reikhalzend naar uitgezien. Jarenlang had men namelijk onderdak gehad in de winkel […]

Toen, op 16 december 1921: koster Smink.

Het Salland’s Volksblad van 16 december 1921 meldde:“De heer Harm Smink die ruim 50 jaar de hervormde gemeente als koster diende, heeft met ingang van 1 januari als zoodanig bedankt; ook hoopt hij dan zijn werk als doodgraver en klokluider neer te leggen. Zijn zoon Gerrit Smink is als zodanig in zijn plaats benoemd.” Schoenmaker […]

Toen, op 14 december: uitslaande brand in Lutten.

Op 14 december 1968 vond er een grote brand plaats in het garagebedrijf en de woning van de familie Polman aan de Dedemsvaartseweg-Noord 56 in Lutten. Johannes Jaspers had het pand in 1935 laten bouwen en vestigde er een garage- en installatiebedrijf. De brand verwoestte een groot deel van het pand. Bij de herbouw werd […]

Toen, op 13 december: onderwijs in Rheeze.

anno 1798 “Aan ’t Intermediair administratif Bestuur van ’t voormalig gewest Overijssel! De ondergetekenden, de eerste als markenrichter en de anderen als ingezetenen der boerschap Reeze in ’t Schoutämpt Hardenbergh gelegen, neemen de vrijheid Uw L(iede)n eerbiedst voor te dragen: Hoe dat de ingezetenen van Reeze (waarvan veelen meêr dan een half uur gaans van […]

Volgende pagina » « Vorige pagina