Toen, op 31 december 1960: Oudejaarsavond.

Op oudejaarsavond werd gezongen en muziek gemaakt bij de kerktoren van de Stephanuskerk: ‘uren, dagen, maanden, jaren…’.Twee jaar later verscheen in het dagblad Trouw een fraaie bijdrage over deze traditie, getiteld “Als aan de voet van kerktorens Saksers zingen”: De winterdag is donker. Ook overdag hult het vermoeide jaar zich in de schemer, die zijn […]

Toen, op 28 december 1932: hoog bezoek aan platteland.

Het Salland’s Volksblad van 30 december 1932 meldde:“Woensdag brachten de heeren mr. L. Lietaert Peerbolte, directeur-generaal van de Volksgezondheid, dr. Tuntler, ir. le Poele en dr. Ubbens een bezoek aan deze gemeente ten einde de verbeteringen in de woningtoestanden in oogenschouw te nemen. Nadat, vergezeld van den burgemeester en de heeren Oostenbrink en Boerrigter eerst […]

Toen, op 22 december 1959: over de HBS Jan van Arkel.

Op 22 december 1959 publiceerde de krant ‘De Waarheid’ een fraai verhaal over de nieuwe HBS Jan van Arkel in Hardenberg, getiteld: “Primeur in Hardenberg. HBS van mahoniehout!” Het Overijsselse plaatsje Hardenberg heeft, sedert het in 1362 van Jan van Arkel stadsrechten kreeg, niet veel primeurs meer gehad. Maar het kan zich er nu op […]

Toen, op 21 december 1936: burgemeester in de bak!

Een onderwerp dat in het midden van de jaren ’30 van de vorige eeuw veelvuldig de landelijke kranten haalde, was getiteld ‘de Malversaties in Ambt-Hardenberg’. Die malversatie (fraude) bestond uit het verduisteren van gelden door de burgemeester van de gemeente Ambt Hardenberg, genaamd Herman Heinrich Weitkamp. Op 21 december 1936 verwierp de Hoge Raad Weitkamps […]

Toen, op 13 december 1912: fietshandel Dijk.

Het Salland’s Volksblad van 13 december 1912 meldde:“Hardenberg. Naar we vernemen is door den heer J.A. Dijk te Uelsen een gedeelte tuin van molenaar Lambert Hamberg alhier aangekocht tegenover de boterfabriek, ten einde aldaar een fietshandel op te richten”.De nieuwe rijwielhandel verrees op de hoek van de Stationsstraat en de Gramsbergerweg. Het werd gebouwd naar […]

Toen, op 10 december 1926: de molen van Kamphuis.

In het Salland’s Volksblad van 10 december 1926 werd deze advertentie geplaatst: “De molenaar G.J. Kamphuis deelt hierdoor mede dat zijn molen weer bedrijfsklaar is, betuigt zijn hartelijken dank aan allen, die daartoe hebben bijgedragen en noodigt allen uit de maalderij eens te komen zien op dinsdag 14 dec. G.J. Kamphuis, Gramsbergen.“Wat was nu het […]

De Hessenweg te Heemse voor 1920.

Deze zeer oude foto toont de Hessenweg in Heemse. Het plaatje zal waarschijnlijk weinig herinneringen meer oproepen. Toch is er, met enige toelichting, misschien nog herkenning.De foto is gemaakt ter hoogte van Hessenweg 9, het vroegere Stationskoffiehuis van de familie Kampman. Ten zuiden van de weg is enkel nog land, nu staan daar allemaal huizen. […]

Volgende pagina » « Vorige pagina