Toen, op 6 juni 1944: Mussert in Hardenberg.

De Leeuwarder Courant van 8 juni 1944 meldde: “De persdienst van de N.S.B. meldt: Dinsdag jl. heeft de Leider een bezoek gebracht aan een aantal groepen van den kring Noord-Overijssel. Achtereenvolgens deed de Leider de volgende dorpen aan: Nieuwleusen, Dedemsvaart, Slagharen, Gramsbergen, Hardenberg, Kloosterhaar, Vroomshoop en Ommen. In de schuren van de groepsleiders werden de […]

Toen, op 3 juni 1858: straf op openbare godsdienstoefening.

Op 3 juni 1858 (sacramentsdag) hield rooms-katholiek pastoor Johannes David Leonardus Mulder (Muller) in Slagharen buiten de kerk een openbare processie. Hij was die dag gekleed in kerkelijk plechtgewaad en beoefende zijn godsdienst op de openbare weg en dat was verboden in de grondwet. Hij werd aangeklaagd. De arrondissementsrechtbank te Deventer behandelde de zaak. Hij […]

Toen, op 22 mei 1964: noaberschop in Baalder.

Het Noord-Oosten van 22 mei 1964 meldde:Noaberschop. Met vereende krachten werd een schuur verplaatst. ‘Een verversing hoort erbij’, zeiden de beide grootvaders. De landbouwer J.P. Hutten in Baalder wilde zijn ‘borgschuur’ verplaatsen. Dat is een naar oude bouwtrant uit hout opgetrokken bergschuur, waar men vroeger meestal hooi in borg. Het is een houten geraamte met […]

Toen, op 21 mei 1857: boekweitbrand geblust door werklui uit De Krim en Sebastopol.

De Rotterdamsche courant van 27 mei 1857 meldde:“Den 21 dezer verkeerde de boven Anerveen in de gemeente Gramsbergen aan het kanaal, zijtak no. VIII der Dedemsvaart, nieuw aangelegde buurt De Krim in groot gevaar. Het in de boekweitveenen ontstoken vuur, dat wegens de sterke droogte niet kon gebluscht worden, bereikte eene der keeten, die weldra […]

Toen, op 19 mei 1551: het oude markeboek van Collendoorn.

“Dit is het Marckenboek van Heimse únde Collendooren soe als dat selve in Anno 1551 Bij den samptlicken Erffgenamenaengenomen van Heimse únde Collendooren van Articulen tot articulen bewilleget únde Eintlicken ingegaen hebben omme dat ’t selvige tot walvaert der Erffgenamen únde Ingeseten van Heemse ende Collendooren toe voldoenúnde naer toe volgen. Vrij vertaald:Dit is het […]

Volgende pagina » « Vorige pagina