Toen, op 4 januari 1910: opening vaktekenschool.

Het Salland’s Volksblad van 7 januari 1910 meldde:
“Hardenberg. Jl. dinsdag 4 jan. was een zeer belangrijke dag voor de werklieden in Hardenberg en omgeving. Des avonds toch te 7 uur werd de vakteekenschool, uitgaande van de ‘Vereeniging voor Volksonderwijs, afd. Hardenberg en omstreken’ geopend. Met een toespraak tot de genoodigden, leeraren en leerlingen opende de voorzitter, de heer J.A. van der Sanden, de vergadering.

Hij gaf o.m. een overzicht van de werkzaamheden die door het bestuur verricht waren, bracht dank aan de besturen der gemeenten Hardenberg, Ambt Hardenberg en Gramsbergen, aan de Prov. Staten van Overijssel en aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en in ’t bijzonder hulde aan den heer De Groot, inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, die door zijne adviezen de oprichting der Vakteekenschool zeer vergemakkelijkt heeft. Daarna sprak de voorzitter nog een kort woord tot de heren leeraren: Nieman, Bruinsma en Verwoest en tot de leerlingen. Voorts werd nog het woord gevoerd, door den burgemeester van Stad Hardenberg, den heer Koopman, hoofd der o.l.s. alhier, den heer Pauw, secretaris der Vakteekenschool en den heer M. Verwoest, een der leeraren. Door luid applaus betuigde telkens de vergadering hare instemming met het gesprokene. Na het slotwoord van den voorzitter werd gelegenheid gegeven tot bezichtiging van de leermiddelen. In ’t bijzonder werd opgemerkt eene prachtige collectie gips-ornamenten door het Rijksmuseum aan de Vakteekenschool afgestaan.”


Kabinetfoto van koopman en winkelier Johannes Antonius van der Sanden (geb. 19 november 1860 Dedemsvaart, ovl. 30 december 1931 Heemse), echtgenoot van Grietje Mulder. Van der Sanden was de eerste voorzitter van de ‘Vereeniging voor Volksonderwijs, afd. Hardenberg en omstreken’.

De Vaktekenschool was een ambachtsschool voor timmerlieden, metselaars, smeden etc., als het ware de voorganger van de na de oorlog geopende Ambachtsschool. Het onderwijzend personeel gaf les gedurende de wintermaanden. Op 30 september 1912 besloot de raad van de gemeente Stad Hardenberg tot overname van de Vakteekenschool van de Vereniging voor Volksonderwijs. De meeste leerlingen kwamen uit de gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Toch vond het onderwijs voortdurend plaats binnen de grenzen van de gemeente Stad Hardenberg.

Vanaf 1932 werd de Vaktekenschool gegeven in drie lokalen van de oude christelijke lagere school aan de Lage Doelen.

In november 1938 meldde De Vechtstreek:
“Wat gevreesd werd, is gebeurd: de Vaktekenschool, stichting van de Vereniging ‘Volksonderwijs’ (het initiatief en het doorzettingsvermogen door wijlen den heer Pauw hierbij betoond, verdienen extra vermelding), later overgegaan aan de gemeente, is opgeheven. Groot zijn de diensten geweest, die zij aan de aankomende vakmensen in den loop der jaren heeft bewezen. Ze heeft jaren gekend van grote bloei, vooral in den tijd, dat de heer Nieman de leidende figuur was. Ook als gevolg van de tijdsomstandigheden werd de belangstelling tanende, met een bedroevende vermindering van cursisten als gevolg. Dit jaar hadden zich 18 opgegeven; daarmee had men in zee kunnen gaan en is men ook deze week in zee gegaan. Maar zij verschenen lang niet allen en nu moest tot opheffing worden overgegaan. ’t Gemeentebestuur deed het node. Een weinig roemvol einde!”

Heeft u misschien nog een diploma van een van uw voorouders die de Vakteekenschool in Hardenberg heeft gevolgd? Wij houden ons zeer aanbevolen!

(de scan toont een diploma van de Vakteekenschool te Amsterdam).

Volg ons ook op https://www.facebook.com/historischeprojectenhardenberg/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.