Toen, op 15 juni 1945: Pullen teruggekeerd uit gevangenschap.

0615_Jan Hendrik Pullen

Op 15 juni 1945 schreef het Sallands Volksblad:

“Collendoorn. Ook de heer Pullen, die na het dalen van een piloot bij zijn woning, anderhalf jaar geleden werd gearresteerd, is uit Duitsland in den kring der zijnen teruggekeerd. Dinsdagavond, juist op zijn verjaardag, werd hem een serenade gebracht door Hardenbergs muziekvereenigingen. Ook onze hartelijke gelukwensch met uw terugkomst, Pullen!”

Dezelfde krant schreef bijna een jaar later, op 17 mei:
“Dinsdagmiddag werd onder grote belangstelling het stoffelijk overschot van J.H. Pullen uit Collendoorn ten grave gedragen naar het kerkhof alhier. Pullen, ook buitendien wel bekend, had zich vooral in den bezettingstijd bekendheid verworven door het feit, dat hij, in verband met het bij zijn woning neerdalen van een Amerikaanse piloot, ongeveer anderhalf jaar heeft vastgezeten. Als zeer merkwaardig feit zij hierbij vermeld dat op zijn sterfdag ook degene, die hem indertijd in zo grote moeilijkheden heeft gebracht, om het leven is gekomen bij een ontvluchtingspoging (van Papen, kampcommandant Arbeidsdienst). Op het graf werd het woord gevoerd door de heer Meilink namens het bestuur der Hervormde school en door ds. Groenewoud namens den kerkenraad, waarvan de overledene lid was.”

En op 12 juli 1946 schreef de krant:
“Eerbewijs. Aan wijlen den heer Pullen is postuum een oorkonde gezonden als uiting van waardering voor bewezen diensten aan een geallieerde piloot. Men herinnert zich het geval, dat nogal deining veroorzaakt heeft. Pullen heeft er voor gevangen gezeten in Duitsland. Enige tijd na zijn bevrijding is hij plotseling overleden, op denzelfden dag als de man, die hem aanbracht en bij een poging tot ontvluchting werd neergeschoten.”

Jan Hendrik Pullen (1890-1946) woonde te Collendoorn L-44a (nu Allemansweg 1). Hij was gehuwd met Hendrikje Hutten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.