Toen op 16 juni 1702: Heer van Gramsbergen gedood.

Heer van Gramsbergen gesneuveld

Een van de oudste kranten van ons land, de Amsterdamse Courant, schreef op 17 juni 1702:
“In ’t leger voor Keyserswaerd. Verleden vrijdagavond ten 8 uuren begon men de generale storm op de Contrescharp, die twee uuren duurde, met een geweldig vuur, soo van ’t kanon, de musquettery, mortieren, handgranaten, het werpen van steenen, en alles wat beschadigen kon; en eyndelyk quamen wy tot over de Glacis, vattende post tegen de pallissaden der Contrescharpen van de stad, alwaer wy nu begraven leggen. Saterdag nademiddag van 2 tot 4 uuren was het stilstand van wapenen, om de dooden te begraven; in welken tyd Monsr. de Blainville met veele officieren op de wallen quam, en tot de onse sprak, seggende nog op ’t laetst, ‘vertrekt Messieurs, de tyd naderd’, waerop kort daerna weder van onse batteryen geschooten, en sulks door die van binnen beantwoord wierd. Tusschen vrydag en saterdag brak Monsr. de Tallard met sijn corps soo schielyk op, dat hy het hospitael, nevens veele paerden en bagagie agter liet. Men heeft in de storm de volgende dooden en gequetsten bekomen: Hollandsche, hoofd-officieren, 3 dood en 10 gequetst. Capiteyns, 6 dood en 32 gequetst. Luytenants 5 dood en 53 gequetst. Vendrigs 9 dood en 33 gequetst. Serjanten 29 dood en 59 gequetst. Gemeene 435 dood en 1252 gequetst.

Van de Pruyssische een hoofd-officier dood, 5 gequetst, minder-officieren 18 dood en 99 gequetst, gemeene 108 dood en 680 gequetst, voorts 5 ingenieurs dood en 5 gequetst.

Sondag ’s morgens quamen 3000 en eenige honderd Hessen in ons leger, maer hebben tot nog toe geen dienst gedaen; een gelyk getal te paerd van die natie staer tot Mulheym. Verleden nacht is de Heer van Gramsbergen, commandeerende het regiment Van Dedem, doodelijk gequetst: onze mineurs arbeyden nog gestadig. In de attaque hebben de vyanden 4 mynen laten springen. De overste Marault is aen sijne wonden overleden. De regimenten van Portmore, Stratnavet en Nassau Walon zyn genoegsaem buyten postuur. Monsr. Velton, swager van La Croix en een van onse partygangers heeft Sons ingenomen, dog 50 of 60 Franschen die er in waren, zyn op ’t kasteel geweeken, dies is uyt Dusseldorp kanon derwaerds gesonden.”

Dit verslag van het strijdgewoel in 1702 vermeld het sneuvelen van Eustachius (Statius) van Aeswijn, heer van Gramsbergen. Drie maanden voor het overlijden van Van Asewijn was koning-stadhouder Willem III kinderloos gestorven. Niet veel later hadden Engeland en de Nederlanden de oorlog verklaard aan Frankrijk en Spanje: de Spaanse Successieoorlog. Statius was commandant in het regiment van generaal Van Dedem en in de strijd raakte hij zo verwond dat hij aan de gevolgen ervan overleed…

Volg ons ook op https://www.facebook.com/historischeprojectenhardenberg/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.