Toen, op 3 januari 1762: doopboek van ds. Walraven.


Op 3 januari 1762 begon de nieuw bevestigde predikant van Hardenberg, C.H. Walraven, aan de eerste inschrijving in een, toen, fonkelnieuw doopboek. In zijn prachtig handschrift meldde hij dat hij het oude doopboek had ontvangen van de weduwe van de vorige predikant. Dat oude boek was kennelijk in een halve eeuw volgeschreven. Het is nog altijd het oudste doopboek van Hardenberg, beginnend in 1708, het rampjaar waarin de grote brand nagenoeg heel Hardenberg in de as legde. Het nieuwe doopboek begint aldus:

“Aantekenings-Boek der gedoopte kinderen, geboren binnen den Hardenberg, of in het Karspel, met aan-wijzinge van hunne namen, den tijd des doops en derzelver vaders en moeder, zoals die zijn opgegeven; van mij C.H. Walraven (tot herder en leraar der gemeente van den Hardenberg, door den weleerw. heer ds. Wilh. Stolte, predik. te Heemse, met oplegging der handen door ds. Antonius Stolte, emerit. predik. te Heemse; Lucas de Vries, pr. te Ommen; Rutgerus Mazier, pr. te Gramsbergen en Wilh. Stolte, pr. te Heemse, op den 3 januarij 1762 in den h(eilige) dienst bevestigd) met het aanvaarden van mijnen dienst toegesteld, als een vervolg van het doop-boek, beginnende met het jaar 1708 den 3 octob. en eindigende met den 26 decemb. 1761; hetgeen mij door de weduwe van Jan Jelle ter Poorten, voor mij laatste predikant aan deze plaats, was toegezonden”.

Volg ons ook op https://www.facebook.com/historischeprojectenhardenberg/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.