De vroedvrouw verdient 50 gulden per jaar.

Op 12 mei 1778 werd door de burgemeesters van Hardenberg, op voordracht van de gezworen gemeente, ingestemd met het toekennen van een jaarlijks traktement van 50 gulden aan de vroedvrouw Willemina Hubers.

Deze toekenning werd door stadssecretaris Jacobus van Riemsdijk genoteerd in het resolutieboek. Dat boek is bewaard gebleven in het archief van de stad Hardenberg:

“Dat zij ten gemeenen nutte van haar en haare mede-burgeren en ingezetenen, ten uittersten nodig oordeelden, dat ‘er een jaarlijks tractement (dat, of bij de burgeren en ingezetenen, of uit des stads casse betaald wierde; over ’t vinden van welk fonds men nader zoude kunnen delibereren) voor eene stads-vroed-vrouw behoorde te worden beraamt en vastgesteld…”

“Dat men daarmede behoorde te begunstigen, de vrouw van den chirurgijn F.C.W. Rathsmann, Willemina Hubers, dewelke de functie van vroedvrouw, als daartoe gehabiliteerd zijnde, zedert verscheiden jaaren in deze stad, mitsgaders in het Schoutämpt van den Hardenbergh, met zeer goed succes heeft waargenomen…”

0512_vroedvrouw
0512_vroedvrouw2
0512_vroedvrouw3
0512_vroedvrouw4
0512_vroedvrouw5
0512_vroedvrouw6
0512_vroedvrouw7
0512_vroedvrouw8
0512_vroedvrouw9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.