Categorie: Stichting Historische Projecten Hardenberg

Berichten van SHP

Toen op 9 oktober…

Het Salland’s Volksblad van 9 oktober 1925 meldde:“Hardenberg gaat vooruit en we schreven het al eerder – dat is te zien aan verschillende winkelhuizen. Wat een verschil bij nu 25 jaar geleden! Daar hebt ge den nieuwen meubelwinkel van den heer J.R. Zweers. Aan het bestaande winkelpand is nu nog een tweede winkel toegevoegd. De […]

Toen, op 8 oktober…

Op 8 oktober 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, verleende de Hoge Raad van Adel een nieuw heraldisch wapen aan de gemeente Hardenberg. De gemeenten Ambt Hardenberg en Stad Hardenberg waren op 1 mei van dat jaar samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hardenberg. Anders dan veelal wordt beweerd, is de samenvoeging geen idee en besluit van […]

De sanering van de binnenstad…

In de jaren ’60 en begin ’70 zijn veel oude panden in de binnenstad van Hardenberg gesloopt (helaas!). In het kader van ons project ‘oude huisplaatsen’ zijn we nu bezig met het in kaart brengen van de geschiedenis van de panden op de Hoge Doelen en Lage Doelen (grotendeels afgebroken). Daarvoor zijn we op zoek […]

Toen, op 4 oktober…: dokter Koster gestorven.

De krant ‘Het nieuws van den dag’ van 9 oktober meldde:“Te Lutten, gemeente Ambt-Hardenberg, is overleden de algemeen geachte en beminde geneesheer H.Th.M. Koster, in den ouderdom van 73 jaar. Méér dan 40 jaren lang heeft hij aldaar eene drukke practijk uitgeoefend. In zijne laatste levensjaren echter was hij door ziekte genoodzaakt zijn ambt neder […]

Toen, op 19 oktober…

Op 19 oktober 1983 overleed Carel Willink te Amsterdam. Hij was daar ook geboren, op 7 maart 1900. Willink was een Nederlands kunstschilder. Hij wordt gezien als de belangrijkste schilder van het magisch realisme, een schilderstijl die met licht, kleur, vorm en diepte een vervreemdende sfeer schept. De voorstellingen ogen reëel, maar zijn uitsluitend mogelijk […]

De oudste bouwtekeningen in het Hardenbergs Archief…

Twee eeuwen geleden, in oktober 1818, werden tekeningen gemaakt voor de verbouw en uitbreiding van het bestaande éénklassige schooltje in Gramsbergen. De, nog zeer summiere, bouwtekeningen en de bijbehorende begroting zijn bewaard gebleven in het geïnventariseerd archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Het schoolgebouwtje werd ’16 voeten’ vergroot. De bestaande gevels werden afgebroken en de […]

Toen, op 27 september…: ingebruikname gerenoveerde Stephanuskerk.

Het Noord-Oosten van 27 september 1963 schreef: “Rustiger, sfeervoller en intiemer, noemde ds. Loor uit Heemse de vernieuwde hervormde kerk van Hardenberg, toen hij als afgevaardigde van de classis Zwolle en de ring Hardenberg zijn gelukwensen aanbood. Daarmee is heel kernachtig naar voren gebracht wat hier is tot stand gekomen. De oude hervormde kerk zag […]

Jonker Van Ittersum gestorven.

Op 26 september 1945 overleed Willem Christiaan Theodoor baron van Ittersum, indertijd in de volksmond ‘het jonkertje’ of ‘het foutje jonkertje’ genaamd.Willem Christiaan Theodoor was de tweede zoon van de burgemeester van Ambt Hardenberg, Willem baron van Ittersum. Hij was geboren op 28 januari 1885 in het landhuis Welgelegen in Heemse en daar groeide hij […]

De arme diligence-conducteur.

In het archief van de voormalige gemeente Stad Hardenberg is een afschrift bewaard gebleven van deze brief die op 25 september 1851 werd verzonden aan Burgemeester en Wethouders van de stad Zwolle: “Wij hebben de eer u mede te delen dat sedert het voorjaar van 1848 in deze gemeente woonachtig is Harm Dommerholt, met vrouw […]

Toen, op 22 september… Magazijn ‘De Vlijt’ heropend

Het Noord-Oosten van 22 september 1965 meldde:“Lutten. Een florissante zaak kwam op hoger plan. De mooie fleurige zaak van Scholten te Lutten is nu omgetoverd tot een nog veel fraaier zelfbedieningsbedrijf. De opening daarvan had dinsdag plaats. De moeder van de heer Jan Scholten mocht die openingsdaad verrichten. Burgemeester en mevrouw Slot toonden ook hun […]

Volgende pagina » « Vorige pagina