Categorie: OORLOG en VERZET

militairen, oorlogen en gebeurtenissen die hier mee te maken hebben, zoals herdenkingen, monumenten

Grensarbeiders tijdens Tweede Wereldoorlog.

In het archief van het Gewestelijk Arbeidsbureau, kantoor Hardenberg, worden allerhande interessante stukken bewaard uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Deze twee pagina’s zijn zeker bijzonder, omdat het een overzicht geeft van welke (jonge)mannen in het eind van 1941 verplicht te werk werden gesteld in eigen land of in Duitsland. De mannen waren vervoerd […]

Toen, op 3 oktober 2000: monument kamp Molengoot onthuld.

Op 3 oktober 2000 werd aan de Luggersweg in Collendoorn, op de plaats van het voormalig Rijkswerkkamp Molengoot, een herdenkingsmonument onthuld. Het monument was ontworpen en gemaakt door kunstenaar Kees Huigen.Het monument ‘Kamp Molengoot’ is een zwerfkei met in bronzen reliëf een afbeelding van een groep joodse gevangenen die dwangarbeid verrichten. De kei is geplaatst […]

Toen, op 14 augustus 1940: Opvang van Rotterdamse kinderen in Hardenberg.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 16 augustus 1940 meldde:“Op initiatief van de afdeling Hardenberg-Heemse van de Chr. Vereeniging van Huisvrouwen is in onze plaats en omgeving een vijftigtal kinderen uit Rotterdam gedurende eenigen tijd ondergebracht. Velen waren naar het station gekomen om de aankomst der kinderen bij te wonen. Op het station werden […]

Toen, op 3 juli 1945: oorlogservaringen van dominee Bouman.

Op 3 juli 1945 gaf dominee Bouman in de Stephanuskerk een zeer indrukwekkende redevoering over zijn lijdensweg als politiek gevangene. Het Salland’s Volksblad schreef enkele dagen later:“In een, we zouden haast zeggen uitpuilend, kerkgebouw, zóó vol was het, vertelde ds. Bouman dinsdagavond over zijn verblijf in verschillende concentratiekampen en de bevrijding uit Dachau. Het was […]

« Vorige pagina