Categorie: OORLOG en VERZET

militairen, oorlogen en gebeurtenissen die hier mee te maken hebben, zoals herdenkingen, monumenten

Toen, op 26 september: jonker Van Ittersum gestorven.

Op 26 september 1945 overleed Willem Christiaan Theodoor baron van Ittersum, indertijd in de volksmond ‘het jonkertje’ of ‘het foutje jonkertje’ genaamd.Willem Christiaan Theodoor was de tweede zoon van de burgemeester van Ambt Hardenberg, Willem baron van Ittersum. Hij was geboren op 28 januari 1885 in het landhuis Welgelegen in Heemse en daar groeide hij […]

Toen, op 28 augustus: herbegrafenis Heine Bolks.

De Vechtstreek, 29 augustus 1945:“Heemse. Dinsdagmiddag werd onder enorme belangstelling op de begraafplaats te Heemse het stoffelijk overschot van den oud-illegalen werker Heine Bolks met militaire eer begraven. Men zal zich nog herinneren hoe H. Bolks in de septemberdagen gegrepen werd door de S.S. die hier toen gelegerd was. Na eerst te zijn ontkomen door […]

Toen, op 26 augustus 1834: terugkeer van de ‘schutters’.

Op 29 augustus 1834 schreef de Overijsselsche Courant over de terugkeer van de schutters (militairen) uit de gemeenten Ambt en Stad Hardenberg. De manschappen waren ingezet bij de verdediging van het vaderland ten tijde van de Belgische Onafhankelijkheidsoorlog. Verschillende militairen hadden het niet overleefd; niet zozeer door oorlogsgeweld, maar door ziekte. Onze manschappen waren aan […]

Toen, op 18 augustus: eide W.O. II in zicht.

“Het einde van den oorlog”Ook Hardenberg was opgetogen toen vrijdag bekend werd, dat Japan capitulatie had aangeboden en dat het einde van den tweeden wereldoorlog in zicht was. Des avonds verzamelde zich een groote menigte op de markt, waar de muziekvereenigingen met goed gekozen nummers uiting gaven aan hun vreugde. Burgemeester Van Oorschot sprak de […]

Toen, op 11 augustus 1966: de joodse nalatenschap.

Het Noord-Oosten van 12 augustus 1966 schreef:“Hardenberg. Bij graafwerkzaamheden op de hoek van de Fortuinstraat, waar aannemer J.W. Hamhuis een nieuw winkelpand gaat bouwen voor Jamin, stuitte men op een hoeveelheid munten en kostbaarheden, die doen denken aan een oorlogstragedie. De politie is met de zaak op de hoogte gesteld, terwijl het aannemersbedrijf graag alles […]

Grafsteen op de joodse begraafplaats.

Op 20 maart 1943 overleed de Hardenberger manufacturier, koopman en winkelier Isak (Isaac) Frank in het concentratiekamp te Sobibor. Hij was getrouwd met Henriette de Haas. Zij was al in 1941 overleden in Hardenberg. Het echtpaar had twee zoons: Andries en Aron Karel. Ook zij werden weggevoerd naar Polen en kwamen om in de gaskamers. […]

Grenswacht opgeheven.

Het Salland’s Volksblad van 30 april 1920 meldde: “Hardenberg. Toen in 1914 de wachtposten te Heemse en elders door onze grenswacht werden betrokken, zullen weinigen gedacht hebben dat het 6 jaren zou duren voor die posten zouden worden opgeheven. Een profeet die dat voorspeld had, zou weinig geloof hebben gevonden. Hoe weinig weten we van […]

Eerste na-oorlogse editie van de krant.

Op 21 april 1945 verscheen de eerste na-oorlogse editie van ‘De Vechtstreek’. Na drie en een half jaar verplicht stilzwijgen kon de krant weer gedrukt en verspreid worden. Wonder boven wonder is een exemplaar van deze editie bewaard gebleven… Men kon die dag o.a. lezen:“Hardenberg vrij. Thans nu we ongeveer veertien dagen zijn verlost van […]

Wereldoorlog I.

Vandaag precies een eeuw geleden woedde de Grote Oorlog in Europa. Nederland bleef buiten schot, maar ondervond wel de gevolgen van schaarste. In het Salland’s Volksblad van 9 februari 1917 lezen we: “Distributie. Burgemeesters en Wethouders van Stad- en Ambt Hardenberg brengen ter algemeene kennis dat de maximumprijzen zijn van: a. Varkensvleesch: rollade, 70 cent, […]

Volgende pagina »