Categorie: ONGELUKKEN en RAMPEN

ongelukken en rampen

Brand bij bakker Marsman in Ane.

Het Sallands Volksblad van 10 september 1926 meldde: “Gramsbergen. Dinsdagmorgen ongeveer 10 uur kwamen de buren den bakker G.J. Marsman te Ane, terwijl deze in den winkel en zijn zoon in de bakkerij werkzaam waren, waarschuwen dat zijn huis in brand stond. De vlammen sloegen reeds naar buiten. Er was dan ook niet veel te […]

Kerktoren Heemse vernield door orkaan.

Op 1 september 1717, vandaag precies 302 jaar geleden, waaide de torenspits van de kerk in Heemse, als gevolg van een geweldige orkaan. Baron Pyrrhus Wilhelmus van Sytzama, de heer van Collendoorn, schreef hierover in zijn dagboek: “Op den eersten der maand september 1717, zijnde woensdag, deed een vreeselijke wind en geweldige orcan, niet alleen […]

Molenbrand in Hoogenweg.

Het Sallands Volksblad van 14 september 1928 meldde:“Hardenberg. Donderdagmiddag brandde door onbekende oorzaak het huis met schuur van den molenaar G.W. Geertman aan den Hoogenweg tot den grond toe af. In een oogenblik was alles een prooi der vlammen geworden, zoodat van den inboedel zoo goed als niets gered kon worden. Het huis met den […]

Molen bij het Jaaghuis zwaar beschadigd.

Op 4 juni 1859 sloeg de bliksem in de molen in Lutten. De molen nabij het Jaaghuis (nu de molenromp ‘Welkom’) werd zwaar beschadigd. In de Overijsselsche Courant van die dag lezen we: “Lutten, 4 junij. Heden namiddag had men alhier een verschrikkelijk onweder, vergezeld van eenen ontzettenden regen. De bliksem is geslagen in den […]