Categorie: criminaliteit

Toen, op 6 september: gevangenisstraf voor vervalser.

Het provinciaal Geregtshof in Overijssel heeft bij arrest van 6 dezer, Joel Denneboom, van Slagharen onder ambt Hardenberg, schuldig verklaard aan het te kwader trouw gebruik maken van drie valsche acten, wetende dat de daaronder gestelde handteekeningen van Israël Denneboom, valsch waren, en hem met verzachtende omstandigheden veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tijd van één […]

Ontsnapt uit Ommerschans.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 4 maart 1861 schreef men:“Hardenberg, 28 febr. In den nacht tussen 26 en 27 dezer kwamen drie uit de Ommerschans losgebroken deserteurs aan de tusschen Ommen en Heemse gelegen herberg de Wolf om daar te logeren. Door de rijksveldwachters der divisie Ommen echter achterhaald, die bijgestaan door […]

Tragedie in Kloosterhaar.

In de nacht van negen op tien maart 1901 vond in Kloosterhaar een tragische gebeurtenis plaats. Het Utrechts Nieuwsblad en andere kranten meldden daarover op 27 maart: “Men meldt uit Ambt Ommen: Naar aanleiding van een gerucht, dat de ongehuwde vrouw J.V., oud 21 jaar, wonende in het naburige Kloosterhaar, moeder was geworden, terwijl het […]